AUDIO BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ DỊP LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI TẠI LINH ĐỊA LA VANG

AUDIO BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ DỊP LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI TẠI LINH ĐỊA LA VANG NGÀY 15.08.2011

Advertisements
%d bloggers like this: