ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI : ĐỜI SỐNG TU TRÌ LÀ SỰ DIỄN TẢ TÍNH TẬN CĂN CỦA TIN MỪNG

ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI : ĐỜI SỐNG TU TRÌ LÀ SỰ DIỄN TẢ TÍNH TẬN CĂN CỦA TIN MỪNG

Chính trong khu liên hợp đồ sộ của Escorial, gồm một đan viện, một viện bảo tàng, một thư viện và một cung điện mà Đức Bênêđictô XVI đã gặp gỡ 1600 nữ tu trẻ hôm thứ Sáu 19/08/2011. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã nói về tính tận căn của Tin Mừng của một số hành trình đời sống kitô hữu, mà đời sống tu trì là một diễn tả tuyệt vời của nó.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh : « Tính tận căn của Tin Mừng hệ tại trong sự kiện ‘bén rễ và xây dựng nền tảng trên Chúa Kitô, vững chắc trong đức tin’, điều mà, trong đời sống dâng hiến, có nghĩa là đi đến cội nguồn của tình yêu, Chúa Giêsu-Kitô, với một con tim không chia sẻ, cho đến độ không thích gì hơn tình yêu của Ngài”.

Đức Bênêđictô XVI đã khích lệ các nữ tu trẻ làm chứng cho cuộc gặp gỡ cá nhân này với Chúa Kitô, đang khi người ta ghi nhận một thứ vắng bóng Thiên Chúa, một chứng quên nào đó, thậm chí là một khước từ thực sự Kitô giáo và là một chối bỏ kho tàng đức tin đã lãnh nhận. Đối mặt với chủ nghĩa tương đối và với sự xoàng xĩnh, Đức Thánh Cha cho thấy cần có sự tận căn này mà sự dâng hiến làm chứng như là một sự thuộc về Thiên Chúa được yêu mến trên hết mọi sự.

Đức Bênêđictô XVI cũng đã nhắc nhở rằng tính tận căn Tin Mừng của đời sống dâng hiến này được diễn tả bởi sự hiệp thông con thảo với Giáo Hội và với các mục tử, với gia đình tu trì và với các thành viên khác của Giáo Hội, như các giáo dân.

Sau cùng Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng tính tận căn Tin Mừng được diễn tả trong sứ mạng được Thiên Chúa giao phó : dù đó là đời sống chiêm niệm hay tất cả hình thức đời sống tông đồ.

Cũng chính trong cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha đã nói : « Giáo Hội cần sự trung tín trẻ trung của các con, được bén rễ và xây dựng nền tảng trên Chúa Kitô. Cám ơn các con vì tiếng ‘xin vâng’ quảng đại, trọn vẹn và luôn mãi theo tiếng gọi của Đấng Tình Quân.»

 Tý Linh

Theo Radio Vatican, La Croix

Advertisements
%d bloggers like this: