CÁC VIDEO JMJ 2011: ĐÀNG THÁNH GIÁ, GẶP GỠ CÁC NỮ TU…

CÁC VIDEO JMJ 2011

Đàng Thánh Giá

Gặp gỡ các nữ tu trẻ ở Escorial

Nghi thức tiếp đón ở phi trường

Sứ điệp đầu tiên cho giới trẻ

Advertisements
%d bloggers like this: