JMJ 2011 : ĐỨC THÁNH CHA ĐỀ RA CHO CÁC CHỦNG SINH NHỮNG ĐƯỜNG HƯỚNG SỐNG NHỮNG NĂM ỨNG VIÊN LINH MỤC CỦA MÌNH (BÀI GIẢNG)

 JMJ 2011 : ĐỨC THÁNH CHA ĐỀ RA CHO CÁC CHỦNG SINH NHỮNG ĐƯỜNG HƯỚNG SỐNG NHỮNG NĂM ỨNG VIÊN LINH MỤC CỦA MÌNH

Mời gọi các chủng sinh nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô và chân thành phân định ơn gọi của mình với tinh thần siêu nhiên

Đức Bênêđictô XVI đã chủ sự thánh lễ vào sáng thứ Bảy 20/08/2011, với gần 6000 chủng sinh đến từ khắp thế giới. Thánh lễ diễn ra tại nhà thờ chánh tòa Madrid Thánh Maria Nữ Hoàng Almudena. Sau khi đã gặp gỡ tất cả các bạn trẻ, vào tối thứ Năm, các nữ tu trẻ và các giáo sư trẻ vào sáng thứ Sáu, Đức Bênêđictô XVI đã gặp gỡ các linh mục tương lai, khích lệ họ đừng sợ trước một môi trường loại bỏ Thiên Chúa.

Dưới đây là bài giảng của Đức Thánh Cha

Cha rất vui mừng được cử hành thánh lễ trước sự hiện diện của các con, những người ao ước trở nên những linh mục của Chúa Kitô để phục vụ Giáo Hội và con người, và cha cảm ơn những lời dễ thương mà các con đã đón tiếp cha. Hôm nay, ngôi nhà thờ chánh tòa Thánh Maria Nữ Hoàng Almudena này là như một ngôi nhà tiệc ly rộng lớn mà Chúa ao ước cử hành lễ Vượt Qua của Ngài, trước những người đang ước ao, một ngày nào đó, chủ sự các mầu nhiệm cứu độ nhân danh Ngài. Thực sự, một lần nữa, cha công nhận rằng Chúa Kitô kêu gọi đến với Ngài các môn đệ trẻ để họ trở nên các tông đồ của Ngài, đồng thời theo đuổi sứ mạng của Giáo Hội và ân huệ của Tin Mừng cho thế giới. Với tư cách là chủng sinh, các con đang trên đường hướng đến một mục đích thánh thiện : kéo dài sứ mạng mà Chúa Kitô đã lãnh nhận từ Chúa Cha. Được Ngài kêu gọi, các con đã nghe theo tiếng gọi của Ngài và, được cái nhìn đầy yêu thương của Ngài lôi cuốn, các con đang tiến tới thừa tác vụ thánh. Hãy hướng mắt lên Ngài : qua sự Nhập thể của Ngài, Ngài mang lại cho thế giới mạc khải sau cùng về Thiên Chúa và, nhờ sự Phục sinh của Ngài, Ngài đã trung thành thực thi lời hứa. Hãy tạ ơn Chúa vì dấu chỉ yêu mến đánh dấu mỗi người trong các con.

Bài đọc thứ nhất mà chúng ta đã lắng nghe cho chúng ta thấy Chúa Kitô như là vị tư tế mới và chung quyết, đã biến cuộc sống của mình thành một lễ dâng toàn vẹn. Câu điệp ca của thánh vịnh có thể áp dụng cho Ngài cách hoàn hảo, vì, khi vào trần gian, Ngài đã nói với Cha Ngài : « Này con xin đến để thực thi ý Cha » (x. Tv 39 (40), 8-9). Ngài đã tìm cách làm đẹp lòng Cha trong mọi sự, trong lời nói và hành động, khi Ngài bước đi trên các nẻo đường và đón tiếp các tội nhân. Đời sống của Ngài đã là một sự phục vụ và các chết của Ngài là một sự cầu bầu chung quyết, mà đã đặt Ngài nhân danh mọi người trước Chúa Cha như là Con đầu lòng giữa một đoàn em đông đúc. Tác giả Thư gởi tín hữu Do Thái khẳng định rằng, qua việc phó thác cho Thiên Chúa, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên hoàn hảo luôn mãi, những người đã được kêu gọi dự phần vào ơn nghĩa tử của Ngài (x. Dt 10, 14).

Thánh Thể, mà Tin Mừng vừa được công bố, tường thuật lại cho chúng ta việc thiết lập nó (x. Lc 22, 14-20), là sự diễn tả đích thực ân huệ vô điều kiện này của Chúa Giêsu cho hết mọi người, ngay cả cho những kẻ phản bội Ngài. Ân ban mình và máu của Ngài vì sự sống của con người và vì sự tha thứ các tội lỗi của họ. Máu, dấu chỉ của sự sống, đã được Thiên Chúa ban cho chúng ta như là một giao ước, để chúng ta có thể thông truyền sức mạnh sự sống của Ngài, ở đâu sự chết do tội lỗi của chúng ta ngự trị, và do đó hủy diệt tội lỗi. Thân xác xé đi và máu đổ ra của Chúa Kitô, tức là sự tự do dâng hiến của Ngài, đã trở nên, qua những dấu Thánh Thể, nguồn mạch mới của sự tự do được cứu chuộc của con người. Trong Ngài, chúng ta có lời hứa về một sự cứu độ dứt khoát và niềm hy vọng chắc chắn về những sự thiện hảo sắp đến. Nhờ Chúa Kitô, chúng ta biết rằng chúng ta không đang đi đến vực thẳm, đến sự thinh lặng của hư không hay của cái chết, nhưng chúng ta đi đến tận một đất hứa, đến tận Đấng là mục đích của chúng ta, đồng thời là nguyên lý của chúng ta. Các con thân mến, các con đã chuẩn bị để trở nên những tông đồ với Chúa Kitô và như Chúa Kitô, trở nên những bạn đồng hành và những người phục vụ con người.

Làm thế nào sống những năm chuẩn bị này ? Trước tiên, chúng phải là những năm của thinh lặng nội tâm, của cầu nguyện thường xuyên, học hành kiên trì và hội nhập dần dần vào các sinh hoạt và các cấu trúc mục vụ của Giáo Hội, một Giáo Hội mà là cộng đoàn và thể chế, gia đình và sứ mạng, công trình sáng tạo của Chúa Kitô nhờ Thánh Thần của Ngài, đồng thời là kết quả của hành động của chúng ta, chính chúng ta hình thành nên nó với sự thánh thiện và các tội lỗi của chúng ta. Đó là những gì mà Thiên Chúa đã yêu mến, Ngài đã không do dự biến những người nghèo và các tội nhân nên các bạn hữu và những công cụ của Ngài để cứu rỗi loài người. Sự thánh thiện của Giáo Hội trước hết là sự thánh thiện khách quan của chính con người của Chúa Kitô, của Tin Mừng của Ngài và của các bí tích của Ngài, sự thánh thiện của sức mạnh từ trên cao thúc đẩy và kích thích nó. Chúng ta phải nên thánh để tránh mâu thuẫn giữa dấu chỉ mà chúng ta là và thực tại mà chúng ta muốn diễn tả.

Các con hãy suy niệm kỹ mầu nhiệm này của Giáo Hội, bằng cách sống những năm đào tạo của các con với một niềm vui sâu xa, bằng cách tỏ ra ngoan ngoãn, sáng suốt và trung thành triệt để với Tin Mừng, đồng thời có một mối tương quan tình yêu với thời gian và những người mà các con sống. Không ai chọn bối cảnh hay những nơi đến của sứ mạng của mình. Mỗi thời đại có những vấn đề của nó, nhưng Thiên Chúa luôn ban ân sủng được đòi hỏi để đảm nhận chúng và vượt qua chúng cách yêu thương và hiện thực. Chính vì thế, dù trong hoàn cảnh nào, dù khó khăn thế nào, người linh mục phải mang lại hoa trái qua mọi thứ công việc tốt lành, luôn gìn giữ sống động trong tâm hồn mình những lời hứa của ngày chịu chức, mà qua đó ngài đã được khích lệ đồng hình đồng dạng cuộc sống của mình với mầu nhiệm thập giá Chúa.

Các chủng sinh thân mến, để mình trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô có nghĩa là được nên giống mỗi lẫn mỗi hơn với Đấng đã trở nên tôi tớ, tư tế và hy lễ cho chúng ta. Nên đồng hình đồng dạng với Ngài, trên thực tế, đó là sứ mạng của người linh mục trong suốt cuộc đời. Chúng ta đã biết rằng sứ mạng đó vượt quá chúng ta và chúng ta không bao giờ đạt tới chỗ thực hiện nó cách hoàn toàn, nhưng, như thánh Phaolô nói, chúng ta chạy tới đích mà chúng ta hy vọng đạt tới (x. Phl 3, 12-14).

Nhưng Chúa Kitô, vị Tư Tế Tối Cao, cũng là vị Mục Tử Nhân Lành chăm lo cho đoàn chiên của Ngài đến độ hiến mạng sống vì đoàn chiên (x. Ga 10, 11). Để bắt chước Chúa cả về điểm này, tâm hồn các con phải trở nên trưởng thành ở Chủng viện, hoàn toàn sẵn sàng cho Thầy. Sự sẵn sàng ứng trực này, như là một ân huệ của Thánh Thần, gợi hứng quyết định sống độc thân vì Nước Trời, sự siêu thoát các của cải trần thế, sự điều độ của cuộc sống, lòng vâng phục chân thành và không giả dối.

Vì thế, các con hãy cầu xin Ngài ban cho chúng con bắt chước Ngài trong tình yêu mọi người cho đến cùng của Ngài, không gạt bỏ những ai đang ở xa và tội lỗi, để, với sự trợ giúp của các con, họ được hoán cải và trở về nẻo chính đường ngay. Hãy xin Ngài dạy cho các con trở nên gần gũi các bệnh nhân và người nghèo, cách đơn sơ và quảng đại. Đáp lại thách đố này cách không bối rối và xoàng xĩnh, nhưng như là một hình thức tuyệt đẹp thể hiện cuộc sống của con người trong sự biết ơn và phục vụ, như là những chứng nhân của Thiên Chúa làm người, những sứ giả của phẩm giá cao trọng của nhân vị và, do đó, những người bảo vệ nó cách vô điều kiện. Dựa vào tình yêu của Ngài, các con đừng để mình bị đe dọa bởi một môi trường muốn loại bỏ Thiên Chúa và trong đó quyền lực, của cải hay thú vui rẻ tiền là những tiêu chí chính yếu hướng dẫn cuộc sống. Có thể xảy ra là các con bị coi khinh, như thường xảy ra cho những ai tìm kiếm những mục đích cao cả hơn hay vạch trần những ngẫu tượng mà nhiều người ngày nay cúi lạy. Chính như thế mà một cuộc sống được bén rễ sâu nơi Chúa Kitô sẽ thực sự tỏ ra như là một điều mới mẻ và lôi cuốn cách mạnh mẽ những ai đang thực sự tìm kiếm Thiên Chúa, chân lý và công lý. Được khích lệ bởi những người đào tạo các con, các con hãy mở tâm hồn cho ánh sáng của Chúa để xem liệu con đường này, một con đường đòi hỏi lòng can đảm và tính xác thực, có phải là con đường của các con không, và chỉ tiến tới thiên chức linh mục nếu các con chắc chắn xác tín rằng Thiên Chúa kêu gọi các con trở thành các thừa tác viên của Ngài và hoàn toàn quyết định thực thi thừa tác vụ này trong sự vâng phục những quy định của Giáo Hội.

Bằng sự tin tưởng này, các con hãy học biết từ Ngài việc Ngài đã tự giới thiệu mình là hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, do đó, đồng thời hãy vứt bỏ mọi ước muốn nhân loại, để các con không còn tìm kiếm chính mình nữa, để xây dựng anh chị em của các con qua cách hành xử của các con, như vị thánh bổn mạng các linh mục triều người Tây Ban Nha đã làm là thánh Gioan Avila. Được thúc đẩy bởi mẫu gương của ngài, đặc biệt các con hãy nhìn lên Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của các linh mục. Mẹ sẽ biết đào tạo tâm hồn các con theo khuôn mẫu của Chúa Kitô, Con Thiên Chúa của Mẹ, và Mẹ sẽ luôn dạy các con gìn giữ các điều thiện hảo mà Ngài đã thủ đắc trên đồi Can-vê để cứu rỗi thế gian. Amen.

Tý Linh chuyển ngữ theo bản tiếng Pháp

Advertisements

Một phản hồi

  1. […] [15] Xem bài dịch của Cha Tiến in trong website Xuân Bích https://xuanbichvietnam.wordpress.com/2011/08/20/duc-thanh-cha-voi-chung-sinh/ […]

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: