HÌNH ẢNH THÁNH LỄ BẾ MẠC JMJ MADRID 2011

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ BẾ MẠC JMJ MADRID 2011

Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chính thức tuyên bố Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ lần 27 sắp đến sẽ diễn ra tại Rio de Janeiro, Brazil.

Advertisements
%d bloggers like this: