BỘ GIÁO SĨ XUẤT BẢN SÁCH GIÚP CÁC CHA GIẢI TỘI VÀ LINH HƯỚNG

BỘ GIÁO SĨ XUẤT BẢN SÁCH GIÚP CÁC CHA GIẢI TỘI VÀ LINH HƯỚNG

Bộ Giáo Sĩ vừa xuất bản tập sách giúp các cha giải tội và linh hướng. Cuốn sách có tựa đề: “Linh mục, thừa tác viên của lòng thương xót Chúa: Những yếu tố giúp các cha giải tội và linh hướng“. Tài liệu dài 70 trang A4, kết quả của Năm Linh Mục, được gởi cho các HĐGM trên thế giới.

Mở đầu phần giới thiệu, tài liệu trích lại diễn từ của Đức Bênêđíctô XVI cho các tham dự viên của khóa học về tòa trong, ngày 11.03.2010: ” Cần phải trở về với tòa giải tội như là nơi cử hành Bí Tích Hòa Giải, nhưng còn là nơi “ở”  thường xuyên hơn, để người tín hữu có thể tìm thấy lòng thương xót, lời khuyên và sự an ủi, cảm thấy mình được Thiên Chúa yêu thương và được hiểu và cảm nhận được sự hiện diện của Lòng Thương Xót Chúa bên cạnh sự hiện diện thực sự của Thánh Thể”.

Ngoài phần Giới Thiệu và Dẫn Nhâp ” Hướng đến sự thánh thiện”, văn kiện chia làm hai phần chính:

I. Thừa tác vụ sám hối và hòa giải trong viễn ảnh của sự thánh thiện Kitô giáo.

II. Thừa tác vụ linh hướng

Trong mỗi phần chính này, dàn bài được trình bày như nhau

1. Tầm quan trọng hiện nay, thời điểm ân sủng

2. Những đường hướng căn bản

3. Một vài định hướng thực hành

Sau cùng là phần Kết luận, tựa đề lấy lại câu Thánh Kinh “Ước gì Chúa Kitô được hình thành nơi anh em” (Gal 4, 19).

Đặc biệt, tài liệu có hai phần phụ lục. Phụ lục I giúp các linh mục kiểm điểm lương tâm và phụ lục hai đưa ra hai kinh giúp linh mục đọc trước và sau khi giải tội.

Tý Linh

Advertisements
%d bloggers like this: