« CÁC GIA ĐÌNH 2011 »

« CÁC GIA ĐÌNH 2011 »

Sau khi đã lắng nghe 35 chuyên viên trong khuôn khổ « Gia Đình 2011 », Hội Đồng Gia Đinh và xã hội của HĐGM Pháp đã công bố một bản tổng hợp thú vị.

Các cuộc thăm dò cho thấy gia đình là một nhân tố quan trọng của hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng tỏ ra mỏng giòn hơn bao giờ hết. Chính từ sự mâu thuẫn này mà Hội Đồng Gia Đình và xã hội của HĐGM Pháp đã đưa ra sáng kiến Các Gia Đình 2011.  Trong khuôn khổ này, 35 chuyên viên đã được lắng nghe trong khoảng thời gian từ tháng 06.2010 đến tháng 05.2011 : các luật gia, triết gia, các nhà phân tâm học, các vị đặc trách các hội đoàn hay phong trào, các thần học gia, các chính trị gia… Monique Baujard, giám đốc Ban gia đình và xã hội quốc gia, đã viết trong « Les familles, miroir de la société»: « Tất cả  đều được mời trình bày phân tích của mình về hoàn cảnh gia đình hôm nay ».

Một ước muốn tự do

Trước tiên, những mỏng giòn của các gia đình phản ánh những mỏng giòn của xã hội. Do chủ nghĩa cá nhân, gia đình càng ngày càng được hiểu như là « nhằm phục vụ sự triển nở của mỗi người », theo một lô-gíc thương mại.

Theo cách của xã hội, gia đình thiết tha sự tự do (hôn nhân, tính dục…) và sự bình đẳng (giữa các giới tính, giữa con cái, giữa cha mẹ và con cái…), đến nỗi quyền của gia đình từ nay đảm bảo tính vững chắc của vợ chồng ít hơn là « việc học biết tôn trọng người khác » và một thứ chủ nghĩa khoái lạc nào đó làm cho chấp nhận đặc tính « chốc lát » của các mối quan hệ vợ chồng. Từ đó nảy sinh thách đố cho việc giáo dục để sự tự do này được đích thực.

Tình trạng cô độc ở giữa các gia đình

Tiếp đến, văn kiện làm nổi bật tình trạng cô độc của các gia đình, với các bậc cha mẹ « lúng túng bối rối hơn là giải ước ». Vài trò của phụ nữ « từ 45 đến 65 tuổi » được nhấn mạnh trong việc truyền đạt kinh nghiệm gia đình và duy trì các mối liên hệ : « Khi bộ máy này thiếu đi hay không còn vận hành nữa, thì các gia đình sẽ bị nổ tung ».

Thế nhưng, không phải mọi thứ đều tồi tệ đối với các gia đình. Những gì mà các gia đình mang lại trong việc học biết các nền tảng của cuộc sống vẫn là cực kỳ quý giá…

Gia đình không chỉ là một trường học về đời sống tập thể, « nơi mà mỗi người học biết tha thứ và hòa giải », nhưng càng ngày nó còn là « điểm vững chắc sau cùng trong một thế giới bất ổn ».

Tý Linh

Theo La Croix

Advertisements
%d bloggers like this: