CHA PHILIPPE BORDEYNE TRỞ THÀNH VIỆN TRƯỞNG CỦA HỌC VIỆN CÔNG GIÁO PARIS

CHA PHILIPPE BORDEYNE TRỞ THÀNH VIỆN TRƯỞNG CỦA HỌC VIỆN CÔNG GIÁO PARIS

Cha P. Bordeyne, thần học gia luân lý,  vừa trở thành Viện trưởng của Học Viện Công Giáo Paris, kế vị Pierre Cahné. Từ năm 2006, cha là khoa trưởng của Theologicum, phân khoa thần học và các khoa học tôn giáo của Học Viện Công Giáo Paris, và từ năm 2008, là chủ tịch của Hội nghị quốc tế các tổ chức thần học Công giáo.

Là chuyên viên về Vatican II, cha Bordeyne, 51 tuổi, thụ phong linh mục vào năm 1988, cũng là và trước tiên có thể là một con người quan tâm đến giới trẻ. Luận án của ngài, được bảo vệ năm 2011, với tựa đề « Con người và sự lo âu của nó : thần học luân lý của Gaudium et spes », có liên hệ trực tiếp với tiếp xúc mà ngài đã giữ với giới trẻ, vì ngài đã từng là tuyên úy cho các học sinh trung học và học sinh trong vòng mười năm.

Cha thổ lộ : « Lúc đó tôi làm tuyên úy cho các học sinh trung học. Tôi đã từng yêu cầu họ dấn thân trong hoạt động nhân đạo bên cạnh những người bệnh tật. Lúc đó, họ thổ lộ cho tôi biết nỗi lo sợ của họ. Điều đó đã dẫn tôi đến chỗ tự hỏi : hệ tại điều gì nỗi sợ hãi có thể là động lực của hành động và của tình yêu ? Lúc đó tôi đã khám phá ra rằng trong Gaudium et spes, người ta gợi lên sự lo âu nằm ở trung tâm của toàn hữu thể ».

Ưu tư về các học sinh

Cha nhìn nhận đã chấp nhận trách nhiệm mới này « vì nghị lực nền tảng của giới trẻ ». « Tôi đã quan tâm đến việc thúc đẩy giới trẻ phục vụ Giáo Hội, cho phép các sinh viên phát triển mọi tiềm năng của mình, nhưng còn khám phá ra đức tin Kitô giáo, những gì nó có thể thay đổi trong đời sống cá nhân và tập thể của họ ».

Trở thành giảng viên thần học luân lý ở Học Viện Công Giáo Paris năm 2011, cha Bordeyne  đã có tiếng là đặc biệt quan tâm đến các học trò và sự tiến bộ của họ.

Mở ra cho thế giới

Cha không ngừng đào sâu nghiên cứu của mình, nhất là về những vấn đề luân lý. Vào năm 2005, lúc còn là giám đốc phân ban « master » (thạc sĩ) thần học, cha đã đến Boston bốn tháng để gặp gỡ các thần học gia luân lý người Mỹ và đào sâu nghiên cứu về luân lý và phụng vụ. « Tôi rất tin vào kinh nghiệm mở ra. Tôi mong muốn dấn thân Học Viện tiến tới hơn trong một sự năng động mở ra cho thế giới, đồng thời dựa vào mạng lưới của 200 đại học Công Giáo ».

Tý Linh

Theo La Croix

Advertisements
%d bloggers like this: