HÌNH ẢNH ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI THĂM ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

HÌNH ẢNH ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC THĂM ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ sáng 04.09.2011

Advertisements
%d bloggers like this: