VIDEO ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI BAN PHÉP LÀNH TÒA THÁNH CHO ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

VIDEO ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI, THAY MẶT ĐỨC THÁNH CHA,  BAN PHÉP LÀNH TÒA THÁNH CHO ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ BẰNG TIẾNG VIỆT.

Advertisements
%d bloggers like this: