VIDEO ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI NÓI CHUYỆN VỚI CÁC CHỦNG SINH ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

VIDEO ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI, ĐẠI DIỆN KHÔNG THƯỜNG TRÚ CỦA TÒA THÁNH TẠI VIỆT NAM, NÓI CHUYỆN VỚI CÁC CHỦNG SINH ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ SÁNG 04.09.2011.

Advertisements

Một phản hồi

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: