TRƯỚC CUỘC VIẾNG THĂM CỦA ĐỨC THÁNH CHA, CÁC GIÁM MỤC ĐỨC BỊ CHIA RẼ VỀ VẤN ĐỀ NHỮNG NGƯỜI LY DỊ TÁI HÔN

TRƯỚC CUỘC VIẾNG THĂM CỦA ĐỨC THÁNH CHA, CÁC GIÁM MỤC ĐỨC BỊ CHIA RẼ VỀ VẤN ĐỀ NHỮNG NGƯỜI LY DỊ TÁI HÔN

Trong một cuộc trao đổi với tờ tuần báo « Die Zeit », Đức cha Robert Zollitsch , Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Đức, đã tỏ ý muốn có sự tiến triển liên quan đến lập trường của Giáo Hội đối với những người ly dị tái hôn. Lập trường này của Đức Cha được đưa ra có liên quan đến ônt Christian Wulff, tổng thống thứ 10 của Liên Bang Đức, một người Công giáo ly dị tái hôn. Chính ông cho biết rằng ông « đang sống đức tin cách khó khăn, vì, chẳng hạn, ông không còn được lãnh nhận bí tích Thánh Thể ».

Đối với Đức Cha Chủ Tịch, « đó là một vấn đề của lòng thương xót. Nó hệ tại việc đến trợ giúp những ai đang đau khổ, những ai bị thất bại ».

Nhưng ĐHY Joachim Meisner, Giám mục giáo phận Cologne, một người thân cận của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, đã đáp lại ngay để làm rõ rằng Đức Cha R. Zollitsch đã phát biểu « nhân danh bản thân của ngài, chứ không phải với tư cách Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục ». Chính trong HĐGM Đức, vấn đề này cũng không đạt được sự đồng thuận chung. ĐHY Meisner nhấn mạnh rằng « hôn nhân là và vẫn là bất khả phân ly » đối với tất cả mọi người. Nó dựa vào « sự tận hiến bất khả đảo ngược của Chúa Kitô đối với Giáo Hội và thế giới ».

Đang khi đó, Đức cha Rainer Woelki, tân Tổng giám mục Berlin, lại chọn con đường trung lập về vấn đề nhạy cảm này. Đối với ngài, những người ly dị « đã đáng được chỗ của họ trong cộng đoàn chúng ta », « chúng ta phải chấp nhận hoàn cảnh của họ trong cuộc sống và đến gặp gỡ họ với lòng hiểu biết và thương xót ». Tuy nhiên, ngài nói tiếp : « Đồng thời, chúng ta tôn trọng giới răn của Chúa về sự bất khả phân ly của hôn nhân ». « Chúng ta sẽ xem xét vấn đề này tại Hội Đồng Giám Mục cũng như chúng ta sẽ trao đổi với Đức Thánh Cha về điều đó ».

Cuộc tranh cãi này diễn ra chỉ ít ngày trước cuộc viếng thăm Đức quốc của Đức Bênêđictô XVI, mà sẽ diễn ra vào ngày 22-25/09/2011.

Tý Linh

Theo La Croix

Advertisements
%d bloggers like this: