CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A : THA THỨ LÀ LIỀU THUỐC CHỮA LÀNH

THA THỨ LÀ LIỀU THUỐC CHỮA LÀNH

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A (11.09.2011)

 [Hc 27,33-28,9; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35]

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Suy nghĩ một chút về cuộc sống gia đình và cộng đồng, chúng ta sẽ nhận thấy rằng người ta xúc phạm nhau một cách quá ư là dễ dàng. Xúc phạm bằng lời nói, cử chỉ hay bằng hành động. Xúc phạm một cách không chủ ý hoặc một cách có chủ ý. Hậu quả là cả người xúc phạm lẫn người bị xúc phạm đều rơi vào một trạng thái có thể gọi là “khốn khổ” và mất bình an. Để hai phía tìm lại được bình an thì không có cách nào khác là người xúc phạm phải xin lỗi và người bị xúc phạm phải rộng lượng tha lỗi. Nếu xin lỗi là việc tương đối dễ vì chỉ cần người phạm lỗi biết phục thiện và có lòng khiêm tốn là có thể làm được. Còn tha lỗi thì là việc khó hơn bội phần, vì người bị xúc phạm phải vượt qua sự bất công và oan ức mà mình phải chịu, để tha thứ cho người xúc phạm mình.

Trong đời sống cộng đoàn của các môn đệ Đức Giê-su cũng đã phải đương đầu với trường hợp khó khăn này. Chính vì thế mà thánh Phê-rô mới hỏi Thầy Giê-su: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Chúng ta hãy để cho Lời Chúa chất vấn và giáo huấn chúng ta.

  II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

2.1 Trong bài đọc 1 (Hc 27,30-28,9): Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha.

27/30 Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm,

về chuyện đó kẻ tội lỗi có biệt tài.

28/1 Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa,

tội lỗi nó, Người xem xét từng ly.

2 Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác,

thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha.

3 Người với người cứ nuôi lòng hờn giận,

thế mà lại xin Đức Chúa chữa lành !

4 Nó chẳng biết thương người đồng loại,

mà lại dám xin tha tội cho mình!

5 Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận,

thì ai sẽ xin tha tội cho nó?

6 Hãy nhớ đến ngày tận số

mà chấm dứt hận thù,

nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết

mà trung thành giữ các điều răn.

7 Hãy nhớ đến các điều răn

mà đừng oán hờn kẻ khác,

nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao

mà không chấp nhất điều lầm lỗi.

 2.2 Trong bài đọc 2 (Rm 14,7-9): Dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa Ki-tô.

7 Thưa anh em, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. 8 Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa; 9 vì Đức Ki-tô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết.

 2.3 Trong bài Tin Mừng (Mt 18,21-35): Thầy không bảo là đến bẩy lần, nhưng là đến bẩy mươi lần bẩy.

21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không?”  22 Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”

23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy : “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.” 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao !” 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ : “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.” 30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo : “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

 III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?): Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa:

– Là Đấng đã đã dậy dỗ con cái Ít-ra-en, trong Sách Chúa Huấn Ca, biết sống bao dung quảng đại và tha thứ cho nhau. Tha  thứ cho kẻ xúc phạm đến mình chẳng những đem lại bình an tâm hồn mà còn là điều kiện để được Thiên Chúa thứ tha mọi lỗi lầm yếu đuối mà người tín hữu đã phạm.

* Là Chúa Giê-su, Đấng đã giải đáp cho tông đồ trưởng Phê-rô một thắc mắc của cả cộng đoàn môn đệ: phải tha thứ cho an hem bao nhiêu lần? Giáo huấn của Thầy Giê-su là phải tha thứ cho anh em rất, rất, rất nhiều lần. Nói cách khác là không có định mức nào cho việc tha thứ. Vì Thiên Chúa không ấn định mức tha tội chúng ta.

* Là Chúa Thánh Thần, Đấng hiện diện và cùng hành động với Chúa Cha và Chúa Giê-su Ki-tô trong giáo huấn về sự tha thứ cho nhau trong cộng đoàn Dân Chúa. Chúa Thánh Thần cũng hiện diện trong long mỗi Ki-tô hữu khi họ xin lỗi nhau và tha thứ cho nhau về những xúc phạm mà họ đã gây ra cho nhau.

 3.2 Sứ điệp của Lời Chúa (Thiên Chúa dậy gì hay muốn chúng ta làm gì?):  

Qua ba bài Sách Thánh, chúng ta khám phá ra giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là: “Thầy không bảo là (tha thứ cho anh em) đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.

 IV. SỐNG VỚI THIÊN CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa như con cái sống với cha mẹ, như kẻ thụ ơn đối với Đấng ban ơn, nhất là ơn được làm hòa, được xóa tội và thứ tha. Sống bằng cả một tấm lòng yêu thương, tôn kính và biết ơn sâu sắc.

 4.2 Thực thi sứ điệp (hay giáo huấn) của Lời Chúa là chúng ta phải tha thứ cho những ai xúc phạm tới chúng ta, không phải chỉ tha thứ một, hai, ba, bốn…, thậm chí bẩy lần mà là tha thứ nhiều lần. Tha thứ cho anh em là như điều kiện chẳng những được Thiên Chúa tha thứ (tội lỗi) mà còn được Thiên Chúa chấp nhận lễ dâng tiến Người. [Chúa Giê-su đã từng dậy hãy để của lễ trước bàn thờ mà về làm hòa với kẻ đang bất hòa với mình, rồi mới trở lại dâng của lễ.]

 V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ THẾ GIỚI

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

 5.1 “Người với người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin Đức Chúa chữa lành! Nó chẳng biết thương người đồng loại, mà lại dám xin tha tội cho mình!» Chúng ta hãy cầu nguyện cho các dân tộc trên thế giới hôm nay, nhất là cho các dân tộc đang sống trong cảnh hận thù, ghen ghét lẫn nhau giữa các thành phần dân chúng, để họ sớm tìm được bình an và hòa giải.

 X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.2 «Thưa anh em, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình.» Chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị lãnh đạo Giáo Hội, cách riêng cho Đức Thánh Cha, các Hồng Y, Giám Mục và Linh Mục để các ngài luôn luôn sống vì cộng đoàn Dân Chúa và vì những người chưa biết Chúa. 

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 5.3 “Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác, nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi.» Chúng ta hãy cầu nguyện cho các tín hữu trong giáo xứ/cộng đoàn chúng ta, để mọi người biết sống quảng đại, bao dung và thứ tha.

 X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 5.4 «Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?» Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành những người nuôi dưỡng hận thù trong long và tìm mọi cách trả thù những kẻ đã vô tình hay hữu ý xúc phạm đến họ.

 X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 Giêrônimô Nguyễn Văn Nội. 

Advertisements
%d bloggers like this: