BA KHÍA CẠNH CỦA MỘT NỀN LINH ĐẠO THÁNH THỂ ĐÍCH THỰC

BA KHÍA CẠNH CỦA MỘT NỀN LINH ĐẠO THÁNH THỂ ĐÍCH THỰC

Nhân dịp bế mạc Đại Hội Thánh Thể toàn quốc Ý lần thứ 25, diễn ra tại Ancône, ngày 11.09.2011, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã trình bày linh đạo Thánh Thể như là một  « phương thuốc trị căn bệnh chủ nghĩa cá nhân và thói ích kỷ » thường thấy trong đời thường.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha làm nổi bật ba khía cạnh để sống một nền linh đạo Thánh Thể đích thực. Trước tiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh : « Nó là linh hồn của một cộng đoàn Giáo Hội mà vượt lên trên những chia rẽ và đối lập, đề cao giá trị sự đa dạng của các đặc sủng và các thừa tác vụ nhằm phục vụ sự hiệp nhất của Giáo Hội, cho sức sống và sứ mạng của nó ».

Tiếp đến, linh đạo này là « một con đường nhằm phục hồi phẩm giá cho con người trong đời sống thường nhật, cho lao động của nó, trong khi tìm cách dung hòa thời gian lễ mừng và thời gian gia đình, trong khi dấn thân vượt qua sự bấp bênh của công ăn việc làm và nạn thất nghiệp ».

Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh : « Nó giúp lưu tâm đến những hình thức khác nhau của sự mỏng giòn của con người, mà không bao giờ làm tổn hại đến giá trị của nhân vị, bằng cách biểu lộ sự gần gũi, sự tiếp đón và trợ giúp. »

Một nền linh đạo như thế, đối với Đức Thánh Cha, đưa đến việc « tái khám phá tính nhưng không, tính trọng tâm của các mối quan hệ, khởi từ gia đình, với một sự chú ý hoàn toàn đặc biệt đối với những người bị tổn thương ».

Ngài nói : « Bất kỳ ai lãnh nhận Mình Thánh Chúa đều không thể không chú ý đến những hoàn cảnh bất xứng đối với con người, và phải trước tiên hướng đến những người túng thiếu, phải chia sẻ tấm bánh của mình với người đói, chia sẻ nước với người khát, và áo mặc cho những ai mình trần. »

Tý Linh

Theo La Croix

Advertisements
%d bloggers like this: