ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN VÀ ĐỜI SỐNG LINH MỤC, CHỨNG TÁ CHO TÌNH YÊU CHÚA KITÔ

ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN VÀ ĐỜI SỐNG LINH MỤC, CHỨNG TÁ CHO TÌNH YÊU CHÚA KITÔ

Vào lúc 17g tại nhà thờ Chánh Tòa, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ một nhóm các linh mục và gia đình của giáo phận Ancône, mà ngài đã mời gọi suy nghĩ về sự cần thiết quy hướng Bí Tích Truyền Chức Thánh và Bí Tích Hôn Phối về một nguồn mạch duy nhất là Thánh Thể. « Hai bậc sống này tìm thấy  nơi tình yêu của Chúa Kitô …cùng cội rễ. Họ được mời gọi đến sứ mạng chung làm chứng và hiện tại hóa tình yêu này để phục vụ cộng đoàn ».

Viễn ảnh này « cho phép vượt quá một cái nhìn giảm thiểu về gia đình, xem nó như chỉ là điểm đến của hoạt động mục vụ », đang khi « nó là một nơi ưu tiên giáo dục nhân bản và Kitô giáo và vì thế vẫn là đồng mình tốt nhất của thừa tác vụ linh mục ». Mặt khác, « đến lượt mình, sự gần gũi của linh mục với gia đình giúp cho ngài ý thức về thực tại sâu xa và sứ mạng của nó…Không có ơn gọi nào là một vấn đề riêng tư, huống hồ là ơn gọi hôn nhân vì tương lai của nó là toàn thể Giáo Hội. Vì thế, vấn đề là biết sáp nhập và làm hài hòa…thừa tác vụ linh mục với Tin Mừng đích thực về hôn nhân và gia đình nhằm đến một sự hiệp thông sinh động và huynh đệ. Thánh Thể là trung tâm và là nguồn mạch của sự hiệp nhất đánh động toàn thể hoạt động của Giáo Hội ».

« Các linh mục thân mến, nhờ ân huệ mà anh em đã lãnh nhận qua việc thụ phong linh mục, anh em được mời gọi phục vụ , với tư cách là những mục tử, cộng đoàn Giáo Hội là một gia đình các gia đình…Hãy vun trồng một sự thân mật sâu xa với Lời Chúa…Chính Ngài là nơi ở và là gia nghiệp của anh em. Anh em phải là những chứng nhân về điều đó cho gia đình…ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất…Hãy là những người ân cần tiếp đón và có lòng thương xót với cả những ai gặp khó khăn trong việc đảm nhận những cam kết trong mối liên hệ hôn nhân và những ai không làm tròn chúng ».

« Các vợ chồng thân mến, hôn nhân của anh chị em bén rễ trong niềm tin rằng Thiên Chúa là tình yêu và bước theo Chúa Kitô có nghĩa là ở lại trong tình yêu…Hãy xây dựng gia đình của anh chị em trong sự hiệp nhất là ân huệ đến từ trời và nuôi dưỡng sự dấn thân của anh chị em trong Giáo Hội và trong việc xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn… Chớ gì hoạt động thường nhật của anh chị em tìm thấy trong sự hiệp thông bí tích nguồn cội và trung tâm của nó…Việc giáo dục đức tin cho các thế hệ mới cũng ngang qua sự hòa thuận của anh chị em. Hãy chứng tỏ cho họ vẻ đẹp đòi hỏi của đời sống kitô hữu » và « đối với những ai được giao phó cho trách nhiệm của anh chị em, hãy là một dấu chỉ của lòng khoan dung và ân cần của Chúa Giêsu. Chính nơi Ngài mà người ta nhận thấy Thiên Chúa, Đấng yêu quý sự sống, không xa lạ hay xa rời với các thực tại của con người dường nào, nhưng là người bạn không bao giờ bỏ rơi ».

Tý Linh

Theo VIS

Advertisements
%d bloggers like this: