ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI : BẠO LỰC LUÔN CÓ GÌ ĐÓ LÀ THÚ TÍNH

ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI : BẠO LỰC LUÔN CÓ ĐIỀU GÌ ĐÓ LÀ THÚ TÍNH

Trong bài giáo lý hằng tuần hôm thứ Tứ 14.09.2011, giải thích Thánh vịnh 22, Đức Thánh Cha đã giải thích rằng chỉ mình Thiên Chúa mới có thể « phục hồi cho con người nhân tính của nó ».

Ngài đưa ra lời cảnh tỉnh này : « Khi con người trở nên hung tợn và tấn công người anh em của mình, thì có điều gì đó là thú vật đang xâm chiếm người ấy, người ấy dường như mất đi mọi dáng vẻ con người. Tự nó, bạo lực luôn luôn có gì đó là thú tính và chỉ duy sự can thiệp cứu độ của Thiên Chúa mới phục hồi cho con người nhân tính của nó ».

Tý Linh

Theo ZENIT

Advertisements
%d bloggers like this: