LINH MỤC, THỪA TÁC VIÊN CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA: II. SỨ VỤ LINH HƯỚNG (2)

BỘ GIÁO SĨ

LINH MỤC, THỪA TÁC VIÊN CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Các yếu tố để giúp các cha giải tội và linh hướng

II. SỨ VỤ LINH HƯỚNG

(Xem phần 1 ở đây)

 2. Những đường nét cơ bản

 Bản chất và nền tảng thần học

77. Đời sống Kitô hữu là “đường đi” và là “sự sống của Thánh Thần” (x. Gal 5, 25), chẳng hạn như sự đồng điệu, mối liên hệ, sự bắt chước, sự đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, hầu tham gia vào tình phụ tử của Ngài. Chính vì thế, “tất cả những ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là những con cái Thiên Chúa” (Rm 8,14). Việc tư vấn hay linh hướng giúp phân biệt “thần trí chân lý hay thần trí sai lầm” (1 Ga 4, 6) và “mặc lấy con người mới, đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa trong công chính và thánh thiện đích thực” (Eph 4:24). Linh hướng chủ yếu là một sự giúp đỡ để biện phân trên con đường dẫn tới sự thánh thiện hay trọn hảo.

 Nền tảng việc thực hành “đồng hành” hoặc “linh hướng” này được tìm thấy trong hữu thể của Giáo Hội xét như hiệp thông, Nhiệm thể Chúa Kitô, gia đình huynh đệ vốn tương trợ lẫn nhau theo các đặc sủng đã lãnh nhận. Giáo Hội là một tập hợp các “trung gian” thích ứng với các thừa tác vụ khác nhau, cũng như với các ơn gọi và đặc sủng. Mọi người đều cần đến người khác, ngay cả và nhất là trong lãnh vực tư vấn thiêng liêng, tức là tìm kiếm và chấp nhận lời khuyên đến từ Chúa Thánh Thần qua trung gian các anh em.

 Trong Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, tất cả chúng ta đều đã lãnh nhận các ân huệ của Chúa Thánh Thần, trong đó ơn “tư vấn” là hết sức quan trọng. Kinh nghiệm của Giáo Hội chứng tỏ rằng một số người có ơn tư vấn này ở một trình độ cao, hoặc ít nhất họ được mời gọi phục vụ kẻ khác bằng việc thực thi các đặc sủng mà họ đã lãnh nhận. Đôi khi việc hướng dẫn hay tư vấn thiêng liêng được thực hiện theo sau một trọng trách do thẩm quyền Giáo Hội hoặc cộng đồng Giáo Hội trong đó họ sống ủy thác.

 Các mục tiêu đặc biệt

78. Vậy mục tiêu của việc linh hướng chủ yếu là biện phân  các dấu hiệu của ý Chúa. Thông thường người ta nói biện phân ánh sáng và chuyển động của Chúa Thánh Thần. Có những thời điểm việc tham vấn trở nên cấp bách hơn. Cần phải lưu ý đến “đặc sủng” cá biệt của ơn gọi cá nhân hay của cộng đồng mà trong đó  người xin hoặc người nhận tư vấn đang sống.

 79. Tìm biện phân các dấu hiệu của Ý Chúa, với sự giúp đỡ của tư vấn huynh đệ, ngẫu nhiên bao hàm việc tham vấn về các đề tài luân lý và việc thực hành nhân đức, đồng thời cũng tín cẩn trình bày một tình huống để được soi sáng. Nhưng nếu thiếu một ước  muốn nên thánh thực sự thì mục tiêu chính của việc linh hướng sẽ bị mất đi. Mục tiêu này liên quan mật thiết với tiến trình đức tin, đức cậy và đức ái (như đồng hóa với các chuẩn mực, các giá trị và các thái độ của Chúa Kitô); tiến trình này phải được định hướng theo các dấu hiệu của Ý Chúa trong sự hài hòa với các đặc sủng đã lãnh nhận. Người tín hữu nhận tư vấn phải đảm nhận trách nhiệm riêng và sáng kiến của mình.

 80. Việc tham vấn luân lý, việc tín cẩn trình bày các vấn đề riêng tư, việc thực hành các phương thế nên thánh đều phải đi vào trong bối cảnh tìm kiếm ý Chúa. Không có ước muốn chân thành nên thánh, tương đương với việc thực hành Tám Mối Phúc Thật và Giới răn yêu thương, thì sẽ không còn nữa mục tiêu cá biệt của việc linh hướng trong đời sống kitô.

 Năng động lực và quá trình

81. Trong quá trình linh hướng cần phải hiểu biết bản thân dưới ánh sáng Tin Mừng, và như thế phải dựa vào lòng tín thác nơi Thiên Chúa. Chính xác đó là một hành trình liên hệ cá nhân với Chúa Kitô, trong đó ta học hỏi và thực hành với Ngài lòng khiêm tốn, niềm tín thác và tự hiến, theo giới răn mới của tình yêu. Ta được giúp đào luyện lương tâm bằng cách giáo dục trí khôn, soi sáng ký ức, củng cố ý chí, định hướng tình cảm và cổ vũ một sự dấn thân quảng đại để nên thánh.

 82. Tiến trình linh hướng đi theo một số giai đoạn, không được sắp xếp cứng nhắc, nhưng tuần tự theo nhau như những vòng tròn đồng tâm: dẫn đến sự hiểu biết bản thân, trong niềm tín thác vào Thiên Chúa Tình Yêu, trong quyết định tự hiến trọn vẹn, trong sự hài hòa của thanh tẩy, chiếu sáng và kết hiệp. Đó là một năng động lực của đời sống ăn khớp với việc tham gia vào đời sống Ba Ngôi (x. Ga 14,23; Êph 2,18), nhờ trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô (các chuẩn mực, các giá trị, các thái độ biểu lộ đức tin, đức cậy và đức ái …) và dưới tác động của Chúa Thánh Thần, được chấp nhận với lòng trung thành và quảng đại.

 Tất cả điều này được thực hiện trong một chuỗi lĩnh vực – mối liên hệ với Chúa, công việc, quan hệ xã hội, thống nhất đời sống – trong đó ta tìm kiếm thánh ý Chúa nhờ tư vấn và đồng hành:  hành trình cầu nguyện và chiêm niệm, biện phân và trung thành với ơn gọi, tự hiến trên con đường dẫn tới sự thánh thiện, cuộc sống hòa điệu giữa “hiệp thông” huynh đệ giáo hội và sự sẵn sàng cho công cuộc tông đồ.

 Việc đồng hành và tư vấn phải đi đến những phương tiện cụ thể. Trong tất cả tiến trình này phải lưu ý sự kiện rằng vị hướng dẫn đích thực là Chúa Thánh Thần, đang khi người tín hữu vẫn giữ tất cả trách nhiệm và sáng kiến của mình.

 83. Trong hành trình cầu nguyện (cá nhân, cộng đồng và phụng vụ), phải dạy cầu nguyện, chăm sóc đặc biệt thái độ con thảo  của Kinh Lạy Cha, được kết dệt bằng sự khiêm nhường, tin tưởng và tình yêu. Các bài viết của các vị thánh và các tác giả sách thiêng liêng sẽ giúp định hướng con người trên con đường “mở cửa trái tim và niềm vui bởi sự hiện diện của Chúa” (Cha Sở Thánh Họ Ars), trong sự trao đổi cái nhìn, “con chăm nhìn Ngài và Ngài chăm nhìn con” (người nông dân xứ Ars đã đem ra thực hành những lời dạy của Cha Sở Thánh). Như vậy ta chấp nhận sự hiện diện Chúa Giêsu thông ban và học làm cho sự hiện diện của chính mình thành “một thường hằng với Đấng mà chúng ta biết chúng ta được Ngài yêu thương” (Thánh Têrêsa Giêsu). Đó là sự thinh lặng của tôn thờ, chiêm ngưỡng và tự hiến, “một cái nhìn đơn sơ của com tim” (Thánh Têrêsa Lisieux), nhưng cũng là một lời nói như lời nói của Chúa Giêsu ở vườn Cây Dầu.

 Trong tất cả các ơn gọi của Giáo Hội

84. Khởi đi từ lời kêu gọi của Chúa Giêsu (“Hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là hoàn thiện” (Mt 5,48), linh mục mời gọi các tín hữu dấn thân trên con đường “viên mãn của cuộc sống thuộc riêng về các con cái Thiên Chúa[1], để đạt tới “kinh nghiệm hiểu biết sống về Chúa Kitô.”[2] Các yêu sách của đời sống Kitô (giáo dân, tu sĩ, linh mục) không thể hiểu được nếu không có đời sống “thiêng liêng” này, nghĩa là không có “sự sống” trong Chúa Thánh Thần, Đấng hằng thúc đẩy “loan báo tin lành cho người nghèo khó”(Lc 4,18).

 85. Trên con đường ơn gọi trong Giáo Hội của mỗi người, người ta đặc biệt để ý các động lực và ý hướng ngay lành, sự tự do trong chọn lựa, việc đào tạo những con người thích hợp hoặc các phẩm chất. Các chuyên gia thần học tu đức diễn tả vị linh hướng như một người huấn luyện qua các trường hợp và áp dụng cụ thể, cung cấp động lực để tự hiến cách quảng đại và giúp đỡ bằng cách đề nghị các phương thế nên thánh phù hợp với mỗi người và mỗi tình huống, tùy sự đa dạng của ơn gọi. Người ta cũng đề cập đến những khó khăn nhằm viễn ảnh theo Chúa Giêsu cách đích thực.

 86. Có thể có việc linh hướng thường lệ hoặc định kỳ, hoặc đông hành tạm thời theo “từng nố.” Ngoài ra, việc linh hướng có thể mạnh hơn lúc ban đầu. Thông thường một số tín hữu trong hành trình ơn gọi của họ, cảm thấy được mời gọi xin linh hướng nhờ nghe giảng, đọc sách, những cuộc tĩnh tâm hay gặp gỡ cầu nguyện hoặc xưng tội. Việc đọc kỹ các tài liệu của Huấn Quyền có thể gợi lên đòi hỏi tìm kiếm một sự hướng dẫn để sống đời sống Kitô giáo cách gắn bó hơn. Ân ban trong đời sống thiêng liêng này mang lại một dấn thân lớn lao hơn trong đời sống xã hội: “Việc mở ra cho Thiên Chúa dẫn đến việc mở ra cho anh em và cho một cuộc sống được hiểu một nhiệm vụ liên đới và vui tươi.”[3]

 (Còn tiếp)

Lm. Micae-Phaolô Trần Minh Huy chuyển ngữ

Có thể xem ở Blog http://www.chivilongchuathuongtoi.tk/


[1] JP II, Veritatis splendor, số 115.

[2] Ibidem, số 88.

[3] Benedictô XVI, Thông điệp Caritas in Veritate, số 78.

Advertisements
%d bloggers like this: