CÁC Ý THỨC HỆ QUỐC XÃ VÀ CỘNG SẢN ĐÃ ĐỂ LẠI HỆ QUẢ LÀ MƯA A-XÍT TRÊN ĐỨC TIN KITÔ GIÁO

CÁC Ý THỨC HỆ QUỐC XÃ VÀ CỘNG SẢN ĐÃ ĐỂ LẠI HỆ QUẢ LÀ MƯA A-XÍT TRÊN ĐỨC TIN KITÔ GIÁO

Vào ngày thứ Bảy 24/09/2011, ngày thứ ba của chuyến tông du của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tại Đức, ngài đã cử hành thánh lễ ở sân nhà thờ chánh tòa Erfurt, chính nơi mà Martin Luther đã được phong linh mục vào năm 1507. Trước sự hiện diện của khoảng 30.000 người, trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nhắc đến các ý thức hệ quốc xã và cộng sản. Ngài nói: “Anh chị em thân mến, tại Thuringe và nơi những gì lúc đó là Cộng hòa Dân chủ Đức, anh chị em đã phải chịu đựng một chế độ độc tài nâu [quốc xã] và một chế độ độc tài đỏ [cộng sản], đã gây ra nơi đức tin Kitô giáo hệ quả của một cơn mưa a-xít. Nhiều di hại của thời này vẫn đang còn cảm thấy, đặc biệt trong lãnh vực trí thức và tôn giáo. Đa số dân chúng của vùng này sống xa rời với niềm tin vào Chúa Kitô và xa rời với sự hiệp thông Giáo Hội. Tuy nhiên, trong hai thập niên vừa qua, người ta đã có thể nhận thấy những kinh nghiệm tích cực: một chân trời dấn thân hơn, một sự trao đổi bên kia biên giới, một sự xác tín tin tưởng rằng Thiên Chúa  không bỏ rơi chúng ta và Ngài dẫn đưa chúng ta trên những nẻo đường mới. “Ở đâu có Thiên Chúa, ở đó có tương lai””. Đối với ngài, “đức tin Công giáo có một tương lai thậm chí như là sức mạnh công cộng ở Đức.”

Cũng trong bài giảng này, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở cho các tin hữu chiều kích giáo hội của đức tin. Ngài nói: “Đức tin cũng chủ yếu luôn là một niềm tin cùng với những người khác. Không ai có thể tin một mình.”

Niềm tin trước hết là một hồng ân của Chúa, Đấng “nói với tôi”, “thắp sáng đức tin của tôi. Nhưng, cách rất cụ thể, tôi mang ơn đức tin của tôi đối với những người gần gũi tôi, đã tin trước tôi và đang tin với tôi. Cái ‘với’ lớn lao này, mà không có nó thì không thể có bất kỳ đức tin cá nhân nào, đó là Giáo Hội.”

Tý Linh

Advertisements
%d bloggers like this: