CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM A: HÃY LÀM CHO VƯỜN NHO SINH TRÁI NGỌT!

HÃY LÀM CHO VƯỜN NHO SINH TRÁI NGỌT!

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM A (02.10.2011)

[Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43]

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Để mạc khải Nước Trời là Vương Quốc Tình Yêu của Thiên Chúa cho loài người, Chúa Giê-su đã dùng nhiều dụ ngôn và nhiều hình ảnh quen thuộc, gần gũi với đời sống nông nghiệp của người Do-thái thời kỳ đầu Công Nguyên. Trong các dụ ngôn và hình ảnh được Chúa Giê-su vận dụng thì Vườn Nho là dụ ngôn và hình ảnh được Chúa dùng nhiều nhất.

Trong bài Phúc âm hôm nay, Chúa Giê-su trình bày một khía cạnh khác của Vườn Nho là Nước Thiên Chúa. Đó là Nước Thiên Chúa được ban cho dân ngoại vì dân Do-thái chẳng những đã không đáp ứng được sự mong đợi của Thiên Chúa là làm cho Vườn Nho sinh trái tốt tươi ngon ngọt mà còn giết hại các đầy tớ (sứ giả), thậm chí cả con trai của Chủ Vườn Nho là Thiên Chúa.

 II. LẮNG NGHE/ĐỌC LỜI CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

2.1 Trong bài đọc 1 (Is 5,1-7): Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh, chính là nhà Ít-ra-en.

1 Tôi xin hát tặng bạn thân tôi, bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình.

Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi mầu mỡ.

2 Anh ra tay cuốc đất nhặt đá, giống nho quý đem trồng,

giữa vườn anh xây một vọng gác, rồi khoét bồn đạp nho.

Anh những mong nó sinh trái tốt, nó lại sinh nho dại.

3 Vậy bây giờ, dân Giê-ru-sa-lem và người Giu-đa hỡi,

xin phân xử đôi đàng giữa tôi với vườn nho.

4 Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi, mà tôi đã chẳng làm?

Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại?

5 Vậy bây giờ tôi cho các người biết tôi đối xử thế nào với vườn nho của tôi:

hàng giậu thì chặt phá cho vườn bị tan hoang,

bờ tường thì đập đổ cho vườn bị giày xéo.

6 Tôi sẽ biến thửa vườn thành mảnh đất hoang vu,

không tỉa cành nhổ cỏ, gai góc mọc um tùm;

sẽ truyền lệnh cho mây đừng đổ mưa tưới xuống.

7 Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh, chính là nhà Ít-ra-en đó;

cây nho Chúa mến yêu quý chuộng, ấy chính là người xứ Giu-đa.

Người những mong họ sống công bình, mà chỉ thấy toàn là đổ máu;

đợi chờ họ làm điều chính trực, mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than.

 2.2 Trong bài đọc 2 (Pl 4,6-9): Anh em hãy đem những điều này ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.

 6 Thưa anh em, anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. 7Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su. 8 Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. 9 Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.

 2.3 Trong bài Tin Mừng (Mt 21,33-43): Ông chủ sẽ cho các tá điền khác canh tác vườn nho.  

33 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Các ông hãy nghe một dụ ngôn sau đây: Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. 35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. 36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. 37 Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: “Chúng sẽ nể con ta.” 38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!” 39 Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. 40 Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?” 41Họ đáp: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.” 42 Đức Giê-su bảo họ: “Kinh Thánh có câu: “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.” Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao?

 43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?): Trong ba bài Sách hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa:

– là Ông Chủ Vườn Nho, Người làm hết mọi cách cho Vườn Nho tốt tươi để vườn nho sinh trái ngọt. Nhưng vì Vườn Nho chỉ sinh toàn nho dại, phụ lòng mong đợi và sự chăm sóc của Chủ nên Chủ bỏ hoang vườn nho. Vườn Nho trước hết là Ít-ra-en, dân riêng của Thiên Chúa, kế tiếp là mỗi cộng đoàn, mỗi cá nhân người tín hữu, thậm chí cũng có thể hiểu là mỗi một người, vì bất cứ người nào cũng đều được Thiên Chúa chăm lo vun đắp để sinh trái tốt (bài đọc 1).

– là Chúa Giê-su, Đấng đã dùng dụ ngôn “các tá điền sát nhân” để giúp những người đồng hương Ít-ra-en thức tỉnh mà hiểu ra rằng Vườn Nho (là Nước Thiên Chúa) sẽ bị lấy đi không cho họ hưởng nữa, mà Thiên Chúa sẽ ban cho một dân biết làm cho Vườn Nho ấy sinh hoa lợi. Nguyên nhân là vì dân Ít-ra-en chẳng những đã không đáp lại sự ưu ái đặc biệt của Thiên Chúa mà làm cho Vườn Nho sinh trái ngọt mà còn phạm những tội tầy trời là giết hại các ngôn sứ (đầy tớ) và cả chính Con Thiên Chúa là Chúa Giê-su Na-da-rét (bài Phúc âm).

– là Chúa Thánh Thần, Đấng hướng dẫn, giúp đỡ mọi tín hữu tiếp nhận Vườn Nho (là Nước Thiên Chúa) và đáp lại tấm lòng và sự chăm lo của Thiên Chúa để sinh trái ngọt cho Chủ Vườn Nho, là Thiên Chúa.

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa (Thiên Chúa dậy gì hay muốn chúng ta làm gì?):   ba bài Sách Thánh, chúng ta khám phá ra giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là: CHỚ SINH NHO DẠI MÀ HÃY SINH TRÁI NGỌT”

 IV. SỐNG VỚI THIÊN CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa như con cái sống với cha mẹ, như kẻ thụ ơn đối với Đấng ban ơn, nhất là ơn được mời gọi thực thi thánh ý cũng là kế hoạch và chương trình yêu thương của Thiên Chúa.

 4.2 Thực thi sứ điệp (hay giáo huấn) của Lời Chúa hôm nay là: “CHỚ SINH NHO DẠI MÀ HÃY SINH TRÁI NGỌT”, chúng ta cần làm những việc sau đây:

– Trước hết chúng ta phải hiểu ý nghĩa của Vườn Nho là Nước Thiên Chúa, là Vương Quốc của Tình Yêu thần linh,

– Kế đến chúng ta phải biết thế nào là sinh nho tốt và thế nào là sinh nho dại, và

– Sau cùng là biết mở lòng mở trí tiếp nhận Nước Trời là Mạc Khải Tình Yêu thần linh và vận dụng mọi ơn sủng của Thiên Chúa mà sinh trái ngọt.

Chúng ta có thể khẳng định rằng:

* những việc đạo đức được thực hiện với ý ngay lành là những trái ngọt;

* những hy sinh, quên mình vì người khác nhất là người nghèo là những trái ngọt;

* những đóng góp cho một xã hội công bằng và yêu thương là những trái ngọt;

* những nỗ lực bênh vực công lý và sự thật là trái ngọt;

* những đóng góp cho Giáo hội sống và loan báo Tin Mừng Cứu Độ là những trái ngọt.

Ngược lại nho dại là tội lỗi, là lối sống ích kỷ, nhỏ nhen, lười biếng, là việc đàn áp, ám hại người ngay lành vô tội, làm ngược ý Thiên Chúa.

Nho dại còn có thể là cách sống dửng dưng, thụ động, nhát sợ và vô trách nhiệm trước đòi hỏi của công lý và hòa bình, của bác ái yêu thương tha thứ và hòa giải.

 V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ THẾ GIỚI

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

 5.1 «Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi, mà tôi đã chẳng làm?” Chúng ta hãy cầu nguyện cho các dân các nước, để càng ngày càng có nhiều người nhận ra Tình Yêu của Thiên Chúa và những Kỳ Công mà Người đã thực hiện cho loài người.

 X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.2  «Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại?» Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ và cho toàn thể các tín hữu, để mọi người biết đáp lại sự mong chờ của Thiên Chúa là sinh trái ngọt trong đời sống cá nhân và cộng đoàn.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 5.3 «Thưa anh em, anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện.» Chúng ta hãy cầu nguyện cho các tín hữu trong giáo xứ/cộng đoàn chúng ta, để mọi người biết sống phó thác, tin tưởng và kiên trì cầu nguyện.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 5.4 «Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.» Chúng ta hãy cầu nguyện cách riêng cho những người được giao trọng trách lãnh đạo Giáo Hội Việt Nam, để họ làm cho Vườn Nho của Thiên Chúa sinh trái ngọt.

 X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 Giêrônimô Nguyễn Văn Nội. 

Advertisements
%d bloggers like this: