NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2012 : « THINH LẶNG VÀ LỜI NÓI : CON ĐƯỜNG PHÚC ÂM HÓA »

NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2012 : « THINH LẶNG VÀ LỜI NÓI : CON ĐƯỜNG PHÚC ÂM HÓA »

« Thinh lặng và Lời nói : con đường Phúc Âm hóa », đó là đề tại được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI chọn cho Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội 2012. Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội là cử hành quốc tế duy nhất mà Công đồng Vatican II đã thiết lập (x. Sắc lệnh « Inter mirifica »). Nó được xác định vào ngày Chúa Nhật trước lễ Hiện Xuống. Vào năm 2012 sẽ trúng vào ngày 20/5.

Hội đồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội giải thích đề tài 2012 như sau : « Sự đóng góp đặc biệt của các phương tiện truyền thông xã hội cho đời sống xã hội nêu rõ một giá trị, mà thoạt tiên, xem ra thậm chí là tương phản. Quả thế, sự thinh lặng tạo nên chủ đề trung tâm của Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội sắp đến : Thinh Lặng và Lời Nói : con đường Phúc Âm hóa ».

« Trong tư tưởng của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, sự thinh lặng không được trình bày chỉ như là phương thuốc của một xã hội có đặc điểm là dòng thông tin không ngừng và liên tục, nhưng đúng hơn như là một nhân tố sáp nhập thiết yếu. Sự thinh lặng, bởi vì nó tạo điều kiện cho việc phân định và suy tư, có thể được xem xét như là thời điểm căn bản của việc đón nhận lời nói ».

« Do đó, không hề có thuyết nhị nguyên ở đây, nhưng nó hệ tại sự bổ túc của hai chức năng mà, trong sự quân bình đúng đắn của chúng, làm phong phú giá trị truyền thông và biến nó thành một yếu tố chủ chốt phục vụ cho việc tân Phúc Âm hóa ».

« Ước muốn của Đức Thánh Cha là liên kết đề tài của Ngày Thế Giới Truyền Thông sắp đến với đề tài của Thượng Hội Đồng Giám Mục (10/2012) : « Tân Phúc Âm hó để truyền đạt đức tin Kitô giáo » ».

Tý Linh

Theo ZENIT

Advertisements
%d bloggers like this: