CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ THÀNH LẬP ỦY BAN VỀ TỰ DO TÔN GIÁO

CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ THÀNH LẬP ỦY BAN VỀ TỰ DO TÔN GIÁO

Đức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York và là chủ tịch HĐGM Hoa Kỳ, đã thông báo hôm 30.09.2011 thành lập một ủy ban về tự do tôn giáo.

Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ muốn phản ứng lại sự gia tăng những khuynh hướng bài tôn giáo trong chính trị và xã hội. « Các lập trường và những giá trị tôn giáo luôn bị đặt dưới áp lực căng thẳng hơn, trên bình diện liên bang cũng như trong các Bang », Đức Tổng giải thích, nhất là ám chỉ đến « các pháp luật ‘không hữu nghị’ về phá thai hay hôn nhân đồng tính, đang đe dọa tự do tôn giáo ».

Đức cha William Edward Lori, giám mục giáo phận Bridgeport, sẽ lãnh đạo ủy ban này. Ủy ban có nhiệm vụ phối hợp câu trả lời của Giáo Hội và hình thành nên « một mặt trận chung » với các tổ chức Kitô giáo hay các tôn giáo khác để bảo vệ tự do tôn giáo.

Đức cha Lori giải thích : « Chúng tôi nhận thấy cách ngấm ngầm rằng, ở Hoa Kỳ, quyền tự do tôn giáo càng ngày càng bị tấn công, trên bình diện tiểu bang cũng như liên bang, dù đó là qua con đường pháp chế không hữu nghị hay bởi những quy luật và quy định ngăn cản hay hướng đến ngăn cản công việc của Giáo Hội ».

Tý Linh

Theo La Croix

Advertisements
%d bloggers like this: