TRUYỀN THÔNG VATICAN BÌNH LUẬN VỀ CÁI CHẾT CỦA STEVE JOBS

TRUYỀN THÔNG VATICAN BÌNH LUẬN VỀ CÁI CHẾT CỦA STEVE JOBS

« Một tài năng, một tài năng đơn thuần », đó là phản ứng của nhật báo Osservatore Romano trước cái chết vào tuổi 56 của Steve Jobs, nhà sáng lập Apple và là người phát minh ra Macintosh, Ipad, Iphone.

Nhật báo Tòa Thánh nhận xét : « Steve Jobs đã là một trong những nhân vật chủ chốt và là một trong những biểu tượng của Silicon Valley. Chắc chắn, cuộc cách mạng tin học, nhưng còn là cuộc cách mạng phong tục, não trạng, văn hóa ».

« Quá trẻ đối với thời 68 và quá già đối với Facebook, Jobs đã là một người nhìn xa trông rộng, một người nhìn xa trông rộng đã kết hợp công nghệ kỹ thuật và nghệ thuật ». « Ông đã không phải là chuyên viên kỹ thuật, cũng không phải là một nhà doanh nghiệp. Không phải là nhà thiết kế cũng không phải là nhà toán học. Người sao chép hay là người tiên phong ? Lịch sử sẽ cho biết. Hiện giờ, những sáng tạo thiên tài của ông còn đó ».

Sau cùng, nhật báo trích dẫn phản ứng của Tổng thống B. Obama : « Steve đã là một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất của Hoa Kỳ, đủ can đảm để suy nghĩ một cách khác, đủ táo bạo để tin rằng ông có thể thay đổi thế giới, và đủ tài năng để thực hiện điều đó ».

Trên Radio Vatican, cha Antonio Spadaro, s.j., giám đốc tạp chí Civiltà Cattolica và là chuyên viên về những công nghệ kỹ thuật truyền thông mới, đã cho rằng đóng góp lớn nhất của Steve Jobs là đã suy nghĩ công nghệ kỹ thuật như là bộ phận của cuộc sống. » Đối với ông, « công nghệ kỹ thuật không phải là điều gì dành riêng cho các chuyên viên kỹ thuật : sự đam mê của ông đối với giao diện đồ họa, đối với thiết kế, có nghĩa rằng những dụng cụ, những sự vật, những đồ vật có ơn gọi sáp nhập vào cuộc sống của mọi ngày. Đó là một trong những đóng góp của Steve Jobs vào việc hiểu biết công nghệ kỹ thuật trong  thế giới hiện đại ».

Tý Linh

Theo ZENIT

Advertisements
%d bloggers like this: