SÁU TỔNG BIÊN TẬP CỦA HÃNG THÔNG TẤN ZENIT TỪ BỎ ZENIT

SÁU TỔNG BIÊN TẬP CỦA HÃNG THÔNG TẤN ZENIT TỪ BỎ ZENIT

Trong một thông cáo hôm 10.10.2011, sáu tổng biên tập của hãng thông tấn Zenit loan báo rằng họ rời bỏ hãng « với một sự ưu buồn sâu xa, sau nhiều năm phục vụ Giáo Hội và tất cả các độc giả của hãng ».

Hãng thông tấn Zenit, được phóng viên Jesus Colina thành lập, phổ biến tin tức trong bảy ngôn ngữ. Vào năm 2009, cuộc vận động đóng góp cho hãng đã thu được 1,58 triệu đôla.

« Sau những năm cộng tác hiệu quả với dòng Binh Đoàn Chúa Kitô », Karna Swanson, Gisèle Plantec, Inma Alvarez, Mirko Testa, Alexandre Ribeiro và Tony Assaf  « lấy làm tiếc quyết định của Dòng nhấn mạnh sự lệ thuộc thể chế của hãng đối với Dòng ».

Các tổng biên tập cho biết : « Kế hoạch ban đầu đã không dự kiến phục vụ cho một dòng riêng biệt nào, nhưng là của toàn thể Giáo Hội. Đó là tinh thần trong đó chúng tôi đã làm việc trong suốt những năm này và chúng tôi không thể phản lại ».

Trước đó, ngày 29.09.2011, Jesus Colina đã loan báo rời bỏ Zenit mà chính mình đã thành lập cách nay 14 năm.

Tý Linh

Theo La Croix

Advertisements
%d bloggers like this: