ĐỨC THÁNH CHA LOAN BÁO « NĂM ĐỨC TIN » + TÔNG THƯ CÔNG BỐ NĂM ĐỨC TIN

ĐỨC THÁNH CHA LOAN BÁO « NĂM ĐỨC TIN »

Hôm Chúa Nhật 16/10/2011, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã loán báo thành lập « Năm Đức Tin ». « Năm Đức Tin » sẽ bắt đầu vào ngày 11/10/2012, ngày kỷ niệm năm thứ 50 khai mạc Công đồng Vatican II, và sẽ kết thúc vào ngày 24/11/2013, ngày lễ Chúa Kitô Vua và cũng là ngày lễ Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam. « Năm Đức Tin » nhằm đem lại nhiệt huyết mới cho sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội.

Lúc đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha cho biết đi kèm với « Năm Đức Tin » này, trong những ngày tới sẽ phổ biến một Tông thư công bố Năm Đức Tin. Trong bài giảng trong thánh lễ Chúa Nhật, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng « mỗi nhà thừa sai của Tin Mừng phải luôn để tâm đến chân lý này : chính Chúa chạm đến các tâm hồn bằng Lời và Thánh Thần của Ngài kêu gọi các tin hữu đến đức tin và sự hiệp thông trong Giáo Hội ».

Đức Thánh Cha cũng mời gọi loan báo Chúa Kitô cho thế giới xuyên qua chân lý và sự sống : « Các nhà loan báo Tin Mừng mới được mời gọi là những người đầu tiên bước đi trên con đường này là chính Chúa Kitô, để làm cho người khác hiểu biết vẻ đẹp của Tin Mừng ban sự sống. Trên con đường này, chúng ta không bước đi một mình nhưng cùng với người khác. Đó là một kinh nghiệm hiệp thông và huynh đệ được đề nghị cho những người mà chúng ta gặp gỡ để họ tham dự vào kinh nghiệm của chúng ta về Chúa Kitô và về Giáo Hội. Như thế, chứng tá hiệp nhất của việc loan báo Tin Mừng có thể mở rộng tâm hồn của những ai đang tìm kiếm chân lý để họ có thể hiểu ý nghĩa của đời sống của họ ».

Đối với Đức Thánh Cha, đây là thời điểm để củng cố và đào sâu đức tin trên bình diện cá nhân và  cộng đoàn « không phải trong một viễn ảnh cử hành nhưng trong viễn ảnh sứ mạng đến với muôn dân và của việc tân Phúc Âm hóa ». Năm Đức Tin cũng nói lên mong ước của Đức Thánh Cha rằng Giáo Hội cần những con người nói với Thiên Chúa trước khi nói về Thiên Chúa cho người khác.

Tý Linh

Theo Radio Vatican

Advertisements
%d bloggers like this: