MẸ MÂN CÔI: NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH

Xem chi tiết

Advertisements

HÌNH ẢNH ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI DÂNG LỄ TẠI TTHH ĐỨC MẸ TÀPAO

Xem chi tiết

TAM NHẬT MỪNG KÍNH MẸ MARIA TẠI TTHH THÁNH MẪU TÀPAO TỪ 11-13.10.2011

Xem chi tiết

THƯ LUÂN LƯU CỦA BỘ GIÁO SĨ: CĂN TÍNH TRUYỀN GIÁO CỦA LINH MỤC TRONG GIÁO HỘI NHƯ LÀ CHIỀU KÍCH NỘI TẠI CỦA VIỆC THI HÀNH BA CHỨC NĂNG

Xem chi tiết