HÌNH ẢNH ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI DÂNG LỄ TẠI TTHH ĐỨC MẸ TÀPAO

HÌNH ẢNH ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI DÂNG LỄ TẠI TTHH ĐỨC MẸ TÀPAO (11.10.2011)

Advertisements
%d bloggers like this: