CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM A: TRUYỀN GIÁO BẰNG ĐỜI SỐNG YÊU THƯƠNG

TRUYỀN GIÁO BẰNG ĐỜI SỐNG YÊU THƯƠNG

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM A (23.10.2011)

[Is 22,20-26; 1 Tx 1,5c-10; Mt 22,34-40]

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Nếu nhìn vào những con số thống kê về số những người trưởng thành xin gia nhập Giáo Hội Việt Nam mỗi năm thì chúng ta phải giật mình tự hỏi tại sao lại có ít người xin nhập Đạo như vậy. Nhưng nếu chúng ta đặt câu hỏi là mỗi hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân nam nữ Việt Nam đã “yêu mến Đức Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi” và đã “yêu người thân cận như chính mình” chưa, thì chúng ta hiểu ngay tại sao việc Truyền Giáo của Giáo Hội Việt Nam lại đạt ít kết quả như vậy: Công cuộc Truyền Giáo của chúng ta chưa đạt nhiều kết quả vì chúng ta chưa yêu mến Thiên Chúa hết long, hết linh hồn và hết trí khôn. Chúng ta cũng chưa yêu người than cận như chính mình, như Chúa Giê-su truyền dậy. Vì thế trong ngày Truyền Giáo năm 2011 này, chúng ta hãy nhìn lại bản thân và cộng đoàn mình để thực thi giới răn yêu thương như phương cách tốt nhất của việc truyền giáo.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

2.1 Trong bài đọc 1 (Xh 22,20-26): Nếu các ngươi ức hiếp mẹ góa con côi, thì cơn giận của Ta sẽ bốc lên chống lại các ngươi.

 20 Đức Chúa phán thế này: “Người ngoại kiều, ngươi không được ngược đãi và áp bức, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai-cập. 21 Mẹ góa con côi, các ngươi không được ức hiếp. 22 Nếu ngươi ức hiếp mà nó kêu cứu Ta, ắt Ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu. 23 Cơn giận Ta sẽ bốc lên, Ta sẽ cho gươm chém giết các ngươi: thế là vợ các ngươi sẽ thành góa bụa, và con các ngươi sẽ thành côi cút.

24 Nếu ngươi cho một người trong dân Ta, một người nghèo ở với ngươi vay tiền, thì ngươi không được xử với nó như chủ nợ, không được bắt nó trả lãi. 25 Nếu ngươi giữ áo choàng của người khác làm đồ cầm, thì ngươi phải trả lại cho nó trước khi mặt trời lặn. 26 Nó chỉ có cái đó để đắp, để làm áo che thân; nó sẽ lấy gì mà ngủ? Nó mà kêu cứu Ta, Ta sẽ nghe nó, vì Ta vốn nhân từ.

 2.2  Trong bài đọc 2 (1 Tx 1,5c-10): Anh em đã từ bỏ ngẫu tượng, để phụng sự Thiên Chúa và chờ đợi Con của Người.

5c Thưa anh em, anh em biết, khi ở với anh em, chúng tôi đã sống thế nào để mưu ích cho anh em; 6 còn anh em, anh em đã bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa, khi đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban: 7 bởi vậy anh em đã nên gương cho mọi tín hữu ở miền Ma-kê-đô-ni-a và miền A-khai-a. 8 Quả thế, từ nơi anh em, lời Chúa đã vang ra, không những ở Ma-kê-đô-ni-a và A-khai-a, mà đâu đâu người ta cũng nghe biết lòng tin anh em đặt vào Thiên Chúa, khiến chúng tôi không cần phải nói gì thêm nữa. 9 Khi nói về chúng tôi, người ta kể lại chúng tôi đã được anh em tiếp đón làm sao, và anh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa thế nào, để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa thật, 10 và chờ đợi Con của Người từ trời ngự đến, người Con mà Thiên Chúa đã cho trỗi dậy từ cõi chết, là Đức Giê-su, Đấng cứu chúng ta thoát cơn thịnh nộ đang đến.

2.3 Trong bài Tin Mừng (Mt 22,34-40): Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi và yêu người thân cận như chính mình.   

 34 Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. – 35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: 36 “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” 37 Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy.”

 III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?): Trong ba bài Sách   Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa:

– là Đấng đã đặc biệt quan tâm đến những người ngoại kiều và những thành phần bé nhỏ, bất hạnh (mẹ góa con côi) trong xã hội Ít-ra-en. Có thể nói Thiên Chúa muốn cho dân Ít-ra-en hiểu rằng Người luôn bảo vệ “quyền” của những người sa cơ lỡ vận trong xã hội  và đứng ra bênh vực họ mỗi khi họ bị khinh khi áp bức. Lời kêu cứu của những người này như có sức mạnh làm Thiên Chúa động lòng và khiến Thiên Chúa phải hành động (bài đọc 1).

– là Chúa Giê-su, Đấng đã hòa nhập và tóm kết hai giới răn [mến Chúa yêu Người] thành một giới răn duy nhất, một cách hết sức tài tình và đầy quyền uy (bài Phúc âm), khiến từ nay, ai không yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết linh hồn và không yêu người thân cận như chính mình thì chưa phải là người đã thực thi giới răn quan trọng nhất của Đạo thánh Chúa.

– là Chúa Thánh Thần, Đấng hiện diện và hành động cùng Chúa Cha và Chúa Giê-su trong cách hành xử và giáo huấn của Thiên Chúa. Người cũng là Đấng tác động và giúp đỡ các Ki-tô hữu hiểu và thực hành giới răn kép (mến Chúa và yêu người) là tổng hợp cả luật Mô-sê và các sách ngôn sứ.

3.2 Giáo Huấn của Thiên Chúa (Thiên Chúa dậy gì hay muốn chúng ta làm gì?) hay sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là chúng ta phải thực hành giới răn mến Chúa yêu người với một mức độ thật cao, chứ không thể chỉ tàng tàng:

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi và ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mt 22,37.39).

 IV. SỐNG VỚI THIÊN CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa như con cái sống với cha mẹ, như kẻ thụ ơn đối với Đấng ban ơn, như tạo vật đối với Đấng Tạo Hóa, như môn đệ đối với Thầy.

 4.2 Thực thi sứ điệp (hay giáo huấn) của Lời Chúa

* Trước hết mỗi người chúng ta phải hiểu

– thế nào là “yêu mến Thiên Chúa, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn”  và

– thế nào là “yêu người thân cận như chính mình.”

. “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng” là yêu mến Thiên Chúa với tất cả tình cảm chân thật và sâu đậm;

. “Yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn” là chỉ có một mình Thiên Chúa làm chủ và ngự trị linh hồn mình mà thôi;

. “Yêu mến Thiên Chúa hết trí khôn” là vận dụng mọi khả năng trí tuệ, mọi hiểu biết, kiến thức mà phụng thờ Thiên Chúa;

Còn “yêu người thân cận như chính mình” là yêu mình thế nào thì yêu người thân cận thế ấy! Người thân cận không chỉ là những người sống bên cạnh chúng ta mà chính là những người cần đến chúng ta giúp đỡ, mong được chúng ta phục vụ (đọc lại dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân hậu)

* Kế đến mỗi người phải thường xuyên “tự kiểm” xem mình đã yêu Chúa và yêu người như thế nào? Cụ thể là nhìn xem mình đã dành bao nhiêu thời gian, sức lực, tiền của và tài năng cho việc phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ những người cần đến mình?

 V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ THẾ GIỚI

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

5.1 «Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.» Chúng ta hãy hiệp dâng lời cầu cho mọi dân tộc và mọi con người sống trên mặt địa cầu này biết kính sợ  và yêu mến Thiên Chúa và yêu thương đồng loại.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.2 «Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.» Chúng ta hãy hiệp dâng lời cầu cho mọi thành phần Dân Chúa, nhất là cho Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI, cho các hồng y, giám mục, cho các linh mục và tu sĩ nam nữ, để mọi Ki-tô hữu thực hành giới răn yêu thương của Chúa Ki-tô Giê-su.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.3 «Người ngoại kiều, ngươi không được ngược đãi và áp bức, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai-cập» Chúng ta hãy hiệp dâng lời cầu cho những người di dân trong nước Việt Nam cũng như tại các quốc gia khác trên thế giới để họ được các giáo hội và chính quyền quan tâm giúp đỡ hầu có được cuộc sống an vui hạnh phúc nơi đất khách quê người.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 5.4 «Mẹ góa con côi, các ngươi không được ức hiếp» Chúng ta hãy hiệp dâng lời cầu cho những người bất hạnh, neo đơn, nghèo đói, bị áp bức, khinh khi trong xã hội để họ gặp được những người Sa-ma-ri nhân hậu ra tay trợ giúp cho đời sống vật chất và tinh thần của họ được no đủ và thoải mái.

 X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 Giêrônimô Nguyễn Văn Nội. 

Advertisements
%d bloggers like this: