ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢM THĂM VÀ NÓI CHUYỆN VỚI CÁC THẦY ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢM THĂM VÀ NÓI CHUYỆN VỚI CÁC THẦY ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Tối 20.10.2011, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã đến thăm Đại Chủng Viện Huế. Dịp này, Đức Cha đã gặp gỡ, nói chuyện và trao đổi với các thầy về những gì liên quan đến đời sống chủng sinh, linh mục… , nhất là hành trình ơn gọi của Đức Cha.

Nghe audio (40 phút):

Advertisements
%d bloggers like this: