NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2011 : SỐ LIỆU THỐNG KÊ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2011 : SỐ LIỆU THỐNG KÊ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

Hằng năm, nhân Ngày Thế Giới Truyền Giáo, năm nay diễn ra vào ngày 23/10/2011, Hãng thông tấn Fides đưa ra một vài con số thống kê về Giáo Hội Công Giáo trên thế giới. Bản thống kê được rút ra từ cuốn « Niên Giám Số Liệu Thống Kê của Giáo Hội » mới nhất, cập nhật đến ngày 31/12/2009. Trong ngoặc đơn (+) chỉ sự gia tăng và (-) giảm xuống so với năm trước đó.

Dân số thế giới

Đến ngày 31/12/2009, dân số thế giới đã nâng lên đến 6.777.599.000 người (cuối tháng 10/2011, dân số thế giới đạt mốc 7 tỷ người), gia tăng 79.246.000 so với năm trước (2008). Trong đó, Châu Phi (+ 19.983.000) ; Châu Mỹ (+ 8.774.000) ; Châu Á (+ 47.702.000) ; Châu Đại Dương (+ 967.000) ; Châu ÂU (+ 1.850.000).

Người Công Giáo

Cũng đến 31/12/2009, dân số Công giáo tăng lên 1.180.665.000 người, tức gia tăng 14.951.000 người so với năm 2008. Trong đó, Châu Phi (+ 6.530.000) ; Châu Mỹ (+ 5.863.000) ; Châu Á (+ 1.814.000) ; Châu Âu (+ 597.000) ; Châu Đại Dương (+ 147.000). Tỉ lệ phần trăm của người Công giáo gia tăng từ 0.02%, đạt tới 17,42%. So với các châu lục, Châu Phi (+ 0,3%) ; Châu Mỹ (+ 0,04%) và Châu Á (+ 0,01%), đang khi có sự giảm xuống, như năm vừa qua, ở Châu Âu (- 0,02%) ; Châu Đại Dương (- 0,3%).

Xem thêm các số thống kê khác ở đây

Advertisements
%d bloggers like this: