BẢO VỆ PHÔI NGƯỜI: ỦY BAN CÁC HĐGM CHÂU ÂU VÀ ĐỨC CHA D’ORNELLAS CHÀO MỪNG QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN CHÂU ÂU

BẢO VỆ PHÔI NGƯỜI: ỦY BAN HĐGM CHÂU ÂU VÀ ĐỨC CHA D’ORNELLAS CHÀO MỪNG QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN CHÂU ÂU

Đó là một giai đoạn quan trọng của việc bảo vệ sự sống con người trong pháp chế của Liên Hiệp Châu Âu. Bằng những lời này, Ủy ban của các HĐGM Châu Âu đã chào mừng phán quyết của Tòa án Châu Âu (CEJ), đã quyết định, hôm 18/10/2011, qua một phán quyết sơ bộ, rằng những cách thức nghiên cứu có tính phá hủy các phôi người đều không được cấp phép. Trong một thông cáo, Ủy ban các HĐGM Châu Âu nói rõ rằng Tòa án Châu Âu, với phán quyết này, đã mang lại một định nghĩa rộng rãi và vững chắc khoa học về thế nào là phôi người. Đức cha Pierre d’Ornellas, Tổng giám mục Rennes và là chủ tịch của nhóm làm việc về đạo đức sinh học của HĐGM Pháp, cũng chào mừng phán quyết này, một phán quyết ưu tiên cho việc tôn trọng phẩm giá con người. Theo ngài, Tòa Án Châu Âu đã thiết lập một mối tương quan trực tiếp và nội tại giữa phẩm giá con người và phôi người, một phẩm giá gắn liền với phôi người ngay từ giây phút thụ thai…

Tý Linh

 Theo Radio Vatican

Advertisements
%d bloggers like this: