CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM A : ĐỪNG NÓI MÀ KHÔNG LÀM

ĐỪNG NÓI MÀ KHÔNG LÀM

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM A (30.10.2011)

[Ml 1,14b-2,2b.8-10; 1 Tx 2,7b-9.13; Mt 23,1-12]

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Khi đọc bài Phúc Âm hôm nay tôi không thể không liên tưởng đến sự kiện mới xẩy ra trên net: đó là những ý kiến phản hồi (thậm chí phản kháng) của một số bạn đọc về “Lời Chủ Chăn tháng 10.2011” của Đức Hồng Y Gio-an Bao-ti-xi-ta Phạm Minh Mẫn và Đức Cha Phụ Tá Phê-rô Nguyễn Văn Khảm ở Tổng Giáo phận Sài-gòn. Tôi đã thực sự bị sốc vì từ xưa đến nay chưa bao giờ xẩy ra một câu chuyện tương tự như vậy. Hiện tượng trên vừa là một tín hiệu tốt, vừa là một tín hiệu xấu đối với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Là tín hiệu tốt vì một số giáo dân đã dám có tiếng nói công khai phê phán hàng ngũ lãnh đạo Giáo Hội. Là tín hiệu xấu vì hàng ngũ lãnh đạo Giáo Hội không còn được nể trọng như trước. Nhưng điều đáng mọi Ki-tô hữu suy gẫm là “nói và làm”, “giảng dậy và thực hành” phải đi đôi với nhau.  Nói cách khác là thầy dậy thì cùng lúc phải là chứng nhân. Đó là sứ điệp của Lời Chúa trong bài Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi và trong bài Tin Mừng Mát-thêu Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm A này. Và Hội Thánh nêu một mẫu gương tuyệt vời là Thánh Phao-lô cho các Ki-tô hữu nói chung và cho những vị lãnh đạo dân Chúa nói riêng:

“Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi.” (1 Tx 2,8).

  II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

2.1 Trong bài đọc 1 (Ml 1,14b-2,2b.8-10): Các ngươi đã đi trệch đường và làm cho nhiều người lảo đảo.

1/14b Đức Chúa các đạo binh phán: ”Chính Ta là Đức Vua cao cả, và danh Ta được kính sợ giữa chư dân.

2/1 “Và giờ đây, hỡi các tư tế, đây là lệnh truyền dành cho các ngươi: 2 Nếu các ngươi không nghe và không lưu tâm tôn vinh Danh Ta, – Đức Chúa  các đạo binh phán -, Ta sẽ khiến các ngươi mắc tai hoạ, Ta sẽ biến phúc lành của các ngươi thành tai hoạ. Phải, Ta biến phúc lành ấy thành tai hoạ, vì các ngươi chẳng lưu tâm gì cả 8 Nhưng các ngươi, các ngươi đã đi trệch đường và làm cho nhiều người lảo đảo trên đường Luật dạy. Các ngươi đã huỷ hoại giao ước với Lê-vi, – Đức Chúa các đạo binh phán. 9 Còn Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi đáng khinh và ra hèn mạt trước mặt toàn dân, vì các ngươi không tuân giữ đường lối Ta, và hay nể vì khi áp dụng Luật. 10 Tất cả chúng ta chẳng có cùng một cha sao? Chẳng phải cùng một Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta sao? Thế mà sao chúng ta lại bội phản nhau mà vi phạm giao ước của cha ông chúng ta

 2.2 Trong bài đọc 2 (1 Tx 2,7b-9.13): Chúng tôi sẵn sàng hiến cho an hem, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa.

7b Thưa anh em, khi ở giữa anh em, chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ. 8 Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi. 9 Thưa anh em, hẳn anh em còn nhớ nỗi khó nhọc vất vả của chúng tôi: đêm ngày chúng tôi đã làm việc để khỏi thành gánh nặng cho một người nào trong anh em, suốt thời gian chúng tôi loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em.

13 Bởi thế, về phần chúng tôi, chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu.

 2.3 Trong bài Tin Mừng (Mt 23,1-12): Họ nói mà không làm.
1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: 2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. 3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi”.

8 “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy ; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. 11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

 III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?): Trong ba bài Sách   Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa:

– là Đấng đã giao cho ngôn sứ Ma-la-khi sứ vụ cảnh cáo và đe dọa trừng phạt những người lãnh đạo dân Ít-ra-en là các tư tế đã không chu toàn trách nhiệm hướng dẫn giáo dục dân mà còn đi trệch đường Chúa dậy: ”các ngươi đã đi trệch đường và làm cho nhiều người lảo đảo trên đường Luật dạy.” (bài đọc 1).

– là Chúa Giê-su, Đấng đã công khai nói cho các kinh sư và Pha-ri-sêu biết họ sai ở chỗ nào là ”họ nói mà không làm”họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy” (bài Phúc âm).

– là Chúa Thánh Thần, Đấng hiện diện và hành động cùng Chúa Cha và Chúa Con trong Tông Đồ Phao-lô khiến ngài trở thành gương mẫu cho các Ki-tô hữu nói chung và cho các nhà lãnh đạo dân Chúa nói riêng: ”Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi.” (bài đọc 2).

   3.2 Giáo Huấn của Thiên Chúa (Thiên Chúa dậy gì hay muốn chúng ta làm gì?)  hay sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là nói và làm phải đi đôi với nhau trong đời sống người tín hữu, nhất là trong đời sống người lãnh đạo cộng đoàn dân Chúa để trở thành các chứng nhân đích thực của Thiên Chúa.

 IV. SỐNG VỚI THIÊN CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa như con cái sống với cha mẹ, như kẻ thụ ơn đối với Đấng ban ơn, như tạo vật đối với Đấng Tạo Hóa, như môn đệ đối với Thầy.

 4.2 Thực thi sứ điệp (hay giáo huấn) của Lời Chúa

Để thực hiện giáo huấn của Lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy khiêm tốn kiểm điểm đời sống xem việc làm có đi đôi với lời nói của chúng ta không? xem chúng ta có thực sự yêu thương anh chị em như Thánh Phao-lô và như chính Chúa Giê-su Ki-tô (là hiến mạng sống) không? Hay chúng ta chỉ có nói yêu thương mà không có hành động thiết thực.

 V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ THẾ GIỚI

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

 5.1 «Chính Ta là Đức Vua cao cả, và danh Ta được kính sợ giữa chư dân.» Chúng ta hãy hiệp dâng lời cầu cho mọi dân tộc và mọi người sống trên thế gian  này để mọi dân mọi người nhìn nhận Thiên Chúa là Vua cao cả và kính sợ Thánh Danh của Thiên Chúa.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.2 «Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi.» Chúng ta hãy hiệp dâng lời cầu cho mọi thành phần Dân Chúa, nhất là cho Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI, cho các hồng y, giám mục, cho các linh mục và tu sĩ nam nữ, để mọi Ki-tô hữu sống được như Thánh Phao-lô Tông Đồ trong các mối tương quan với tha nhân, nhất là với những người nghèo khổ và bé nhỏ trong cộng đoàn và xã hội.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.3 «Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm» Chúng ta hãy hiệp dâng lời cầu cho mọi người thuộc giáo xứ/cộng đoàn chúng ta để ai nấy đều có việc làm đi đôi với lời nói.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 5.4 «Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy.» Chúng ta hãy hiệp dâng lời cầu cho những người làm việc tông đồ hay bác ái từ thiện để họ thanh luyện động cơ phục vụ: thực sự làm mọi việc vì Chúa và vì tha nhân chứ không phải vì hư danh.

 X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 Giêrônimô Nguyễn Văn Nội. 

 

Advertisements
%d bloggers like this: