TRUNG QUỐC: CĂNG THẲNG XUNG QUANH ĐỨC GIÁM MỤC PEI JUNMIN

Xem chi tiết

Advertisements

TÒA THÁNH MUỐN THIẾT LẬP MỘT THẨM QUYỀN Ở TẦM MỨC QUỐC TẾ ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI CUỘC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ VÀ TÀI CHÁNH

Xem chi tiết