TÒA THÁNH MUỐN THIẾT LẬP MỘT THẨM QUYỀN Ở TẦM MỨC QUỐC TẾ ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI CUỘC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ VÀ TÀI CHÁNH

TÒA THÁNH MUỐN THIẾT LẬP MỘT THẨM QUYỀN Ở TẦM MỨC QUỐC TẾ ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI CUỘC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ VÀ TÀI CHÁNH

Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình đã phổ biến, hôm 24.10.2011, một văn kiện có tựa đề « Hướng đến một cuộc cải cách hệ thống tài chính và tiền tệ quốc tế trong viễn ảnh một quyền bính với thẩm quyền phổ quát ».

Mục tiêu là đề nghị thành lập một thẩm quyền ở tầm mức quốc tế để phục vụ công ích. Đối với Tòa Thánh, đó là chân trời duy nhất tương thích với khung cảnh hiện nay. Hội Đồng muốn mang lại một đóng góp cho các vị hữu trách của hành tinh và cho tất cả những người thiện chí khi đối diện với cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính, một cuộc khủng hoảng cho thấy những lối hành xử ích kỷ, tham lam tập thể và vơ vét của cải trên quy mô lớn.

Văn kiện cho thấy, chính tương lai nhân loại đang nhập cuộc : hơn một triệu người sống với một đôla mỗi ngày, những bất bình đẳng gia tăng, chúng nảy sinh những căng thẳng và những biến động dân số quan trọng. Không ai có thể chấp nhận được rằng những nước này được phát triển nhờ vào những nước khác, không ai có thể cam chịu nhìn người ta hành xử như là những con sói đối với đồng loại của họ : nếu không tìm ra được một giải pháp cho những bất công đang đè nặng thế giới, thì những hậu quả tiêu cực từ đó trên bình diện xã hội, chính trị và kinh tế sẽ sinh ra một bầu khí thù nghịch gia tăng và thậm chí là bạo lực, và gặm nhấm các nền tảng của các thể chế dân chủ, bao gầm các thể chế vững chắc nhất.

Văn kiện chỉ đích danh chủ nghĩa tự do kinh tế thiếu những quy luật và kiểm soát, chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng chưa từng có, một cuộc khủng hoảng có những hệ quả tàn phá xã hội. Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này, thế giới không được khép kín nơi những thói ích kỷ cổ hủ quốc gia hay giai cấp ; cần phải có một bước nhảy vọt liên đới, cần phải có những câu trả lời cụ thể. Những vấn đề và những thách đố đã có những phạm vi toàn cầu. Tòa Thánh đòi hỏi thành lập một thẩm quyền chung luân lý có khả năng cai trị, nhờ nhưng cấu trúc và cơ chế hữu hiệu, và chúng phải có những chính sách bó buộc. Trong Thông điệp Pacem in terris, Đức Gioan XXIII đã từng đề nghị một « Thẩm quyền » như thế, một ý tưởng đã được Đức Bênêđictô XVI lấy lại trong Thông điệp Caritas in veritate năm 2009.

Chấm dứt những câu lạc bộ các nước giàu, như G7 hay G20, chúng không biết đến những đòi hỏi của các nước nghèo nhất. Trong quá khứ, việc thành lập các Nhà Nước-quốc gia đã cho phép chấm dứt những cuộc đấu tranh vô chính phủ giữa các bộ tộc và các vương quốc cạnh tranh. Ngày nay, nhân loại phải tạo điều kiện cho sự chuyển tiếp từ một hoàn cảnh của những cuộc đấu tranh cổ hậu giữa các thực thể quốc gia sang một khuôn mẫu xã hội quốc tế mới tôn trọng các căn tính của mỗi dân tộc trong sự phong phú đa dạng của một nhân loại duy nhất. Tòa Thánh nhìn nhận rằng tiến trình này sẽ là phức tạp và tế nhị, rằng một Thẩm quyền như thế không thể được áp đặt bằng sức mạnh. Nó phải là hoa trái của sự đồng thuận, theo nguyên tắc phụ đới chứ không phải là theo sự biểu lộ của các nhóm có thế lực hay của các Nhà Nước ít nhiều đã phát triển.

Tý Linh

 Theo Radio Vatican

Advertisements

Một phản hồi

  1. […] tệ quốc tế trong viễn ảnh một quyền bính với thẩm quyền phổ quát » (Xem ở đây). Tài liệu này đã khơi lên những phản ứng khác nhau, ngay giữa Giáo triều Rôma […]

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: