KITÔ HỮU KHÔNG ĐƯỢC TRỞ NÊN CHÓ SÓI GIỮA CÁC CHÓ SÓI, NHƯNG LÀ NHỮNG SỨ GIẢ CỦA HÒA BÌNH

KITÔ HỮU KHÔNG ĐƯỢC TRỞ NÊN CHÓ SÓI GIỮA CÁC CHÓ SÓI, NHƯNG LÀ NHỮNG SỨ GIẢ CỦA HÒA BÌNH

Ngay trước cuộc gặp gỡ Assise, buổi tiếp kiến chung đã được thay thế bằng việc cử hành Lời Chúa. Do thời tiết xấu, nó đã diễn ra ở phòng Phaolô VI, hôm thứ Tư 26.10.2011.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở các tín hữu sứ mạng hòa bình của các kitô hữu. « Các kitô hữu không được nhượng bộ cho cám dỗ trở thánh chó sói giữa các chó sói ; không phải với quyền lực, sức mạnh và bạo lực mà vương quốc hòa bình của Thiên Chúa có thể mở rộng, nhưng là bằng sự hiến mình và bằng một tình yêu cho đến cùng, ngay cả đối với các kẻ thù của mình ».

Vả lại, Chúa Kitô không chiến thắng bằng sức mạnh vũ khí, nhưng bằng sức mạnh của thập giá, của tình yêu và của sự hy sinh của Ngài. Nhắc lại sự kiện Chúa Kitô giáng sinh trong một máng cỏ và sự kết thúc đời sống trần thế của Chúa Kitô, khi Ngài vào thành Giêrusalem trên một con lừa con, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Chúa Kitô là một vị vua nghèo chứ không phải là một vị vua khao khát quyền lực và của cải vật chất, của ý muốn và tìm kiếm sự thống trị kẻ khác.

Đức Thánh Cha cũng cho thấy « những ai muốn làm môn đệ của Chúa, họ cũng phải sẵn sàng cho cuộc thương khó và sự tử vì đạo, sẵn sàng mất mạng sống vì Ngài, để trong thế giới sự thiện, tình yêu và hóa bình chiến thắng ».

Nhấn mạnh việc thế giới hôm này vẫn còn bị xâu xé bởi lòng hận thù, bởi những chia rẽ, lòng ích kỷ và chiến tranh, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin Thiên Chúa để Ngài biến mọi người thành những khí cụ hòa bình. « Chúng ta muốn cầu  xin Ngài để cuộc gặp gỡ Assise tạo điều kiện cho đối thoại giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau và mang một tia sáng có thể chiếu sáng các tâm trí và tâm hồn của mọi người, để sự oán thù nhường chỗ cho sự tha thứ, sự chia rẽ nhường chỗ cho hòa giải, lòng hận thù nhường chỗ cho tình yêu, bạo lực nhường chỗ cho sự hiền lành và để thế giới ngự trị hòa bình ».

Tý Linh

Theo Radio Vatican

Advertisements
%d bloggers like this: