TĨNH TÂM NĂM CỦA CHỦNG SINH ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ (26-29/10/2011) : TÁI KHÁM PHÁ VÀ ĐỔI MỚI NIỀM TIN VÀO LỜI THIÊN CHÚA

TĨNH TÂM NĂM CỦA CHỦNG SINH ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ (26-29/10/2011) : TÁI KHÁM PHÁ VÀ ĐỔI MỚI NIỀM TIN VÀO LỜI THIÊN CHÚA

Chầu Thánh Thể (Thứ Bảy 29/10/2011)

« Anh em được tái sinh nhờ Lời Thiên Chúa » (1Pr 1,23)

Lời Chúa 1 Pr 1, 22 – 2, 1-3 : « Nhờ vâng phục sự thật, anh em đã thanh luyện tâm hồn để thực thi tình huynh đệ chân thành. Anh em hãy tha thiết yêu mến nhau với tất cả tâm hồn. Vì anh em đã được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi, vì mọi phàm nhân đều như cỏ và tất cả vinh quang của họ cũng đều như hoa cỏ; cỏ thì khô, hoa thì rụng; Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là Lời đã được loan báo cho anh em như một Tin Mừng. Vậy, anh em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác, mọi điều xảo trá, giả hình và ghen tương cùng mọi lời nói xấu gièm pha. Như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ, nếu anh em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành.»

1. Lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi: khám phá vị trí trung tâm của Lời Thiên Chúa trong đời sống kitô hữu.

« Lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi…Đó chính là Lời được loan báo cho anh em như một Tin Mừng ».

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đó là xác tín của thánh Phêrô Tông đồ về Lời Thiên Chúa, về hạt giống Lời Thiên Chúa được gieo vào tâm hồn của mình, không phải là « hạt giống mục nát », nhưng là « hạt giống bất diệt », hạt giống hằng sống và mang lại sự sống đời đời : « Bỏ Thầy chúng con biết theo ai, vì chỉ mình Thầy mới có những lời mang lại sự sống đời đời ».

Hôm nay, Lời hằng sống và mang lại sự sống này vẫn tiếp tục tồn tại trong cuộc sống của mỗi người chúng con, đặc biệt trong đời sống dâng hiến, và chúng con được mời gọi tái khám phá ý nghĩa và tầm quan trọng của Lời này, như Tông huấn Verbum Domini nhắc nhở : « chính trong ánh sáng và sức mạnh của Lời Thiên Chúa mà mỗi ứng viên (linh mục) có thể khám phá, hiểu biết, yêu mến và theo đuổi ơn gọi của chính mình cũng như hoàn thành sứ vụ của mình… » (số 82).

Tĩnh tâm năm năm nay, chúng con được đặt dưới dấu chỉ, vẻ đẹp và sức mạnh của Lời Chúa : tìm hiểu Tông huấn Verbum Domini, một Tông huấn kết tinh những thành quả của Thượng Hội Đồng Giám Mục năm 2008 về « Lời Thiên Chúa trong đời sống và sứ mạng của Giáo Hội », và qua đó cũng suy nghĩ và tái khám phá vai trò quan trọng của Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của mỗi người chúng con giữa lòng Giáo Hội và trong thế giới này.  Chúng con ý thức rằng chúng con cần được Phúc Âm hóa trước khi thực thi sứ mạng Phúc Âm hóa, cần được Lời Chúa hóa chính mình trước khi Lời Chúa hóa thế giới.

Hai từ ngữ, như là những từ khóa, được Tông huấn lặp đi lặp lại nhiều lần, đó là « tái khám phá » và « đổi mới ». Từ ngữ « tái khám phá » được dùng ít là 12 lần. Ngay từ những số đầu tiên, Tông huấn đã kêu gọi « tái khám phá Lời Chúa trong đời sống của Giáo Hội » (số 1, 3) rồi xuyên suốt cho đến số gần cuối cùng, Tông huấn lại kêu gọi « tái khám phá đặc tính trung tâm của Lời Chúa trong đời sống kitô hữu » (số 122), trong sự thinh lặng bình an nội tâm (số 66), trong việc dạy giáo lý (số 74), qua việc cấp bách loan báo Lời Chúa (số 93), và như là « nguồn mạch hòa giải và hòa bình » (số 102). Điều đó nhắc nhở cho mỗi người chúng con không được sao nhãng bổn phận tái khám phá và học hỏi Lời Chúa cũng như tìm thấy ý nghĩa của Lời Thiên Chúa cho cuộc sống và sứ mạng của mình, hôm nay và mai ngày, như Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, qua Tông huấn, đã mời gọi : « Tôi ước mong Lời Chúa luôn ngày càng trở nên trung tâm điểm của mọi hoạt động trong Giáo Hội » (số 1).

2. Anh em được tái sinh nhờ Lời Thiên Chúa : được đổi mới nhờ Lời Chúa và đổi mới niềm tin vào Lời Chúa.

Thánh Phêrô không chỉ cho chúng con thấy bản chất của Lời Thiên Chúa là « Lời hằng sống và tồn tại mãi », nhưng còn cho thấy tính cách hữu hiệu của Lời Thiên Chúa, một Lời có sức tái sinh và đổi mới con người của ngài, để rồi, giờ đây, khi loan báo Lời Thiên Chúa cho người khác, thánh nhân đã loan báo với niềm xác tín sâu xa rằng « anh em đã được tái sinh… nhờ Lời Thiên Chúa ».

Hôm nay, Lời Thiên Chúa tiếp tục thể hiện sức mạnh biến đổi cuộc sống của mỗi người chúng con, nói với chúng con, soi sáng và bổ sức, uốn nắn và gọt tỉa chúng con, khi chúng con ngoãn ngoãn đặt mình dưới dấu chỉ và sức mạnh của Lời Chúa.

Tông huấn nhiều lần lặp đi lặp lại việc đổi mới nhờ Lời Chúa. Việc tái khám phá ra vị trí trung tâm của Lời Chúa trong đời sống phải đưa đến việc để cho Lời Chúa biến đổi cuộc sống. Ít là 16 lần từ ngữ « đổi mới » xuất hiện trong Tông huấn. Ngay từ những số đầu tiên, Tông huấn đã xác tín mạnh mẽ « Lời Chúa là nguồn mạch đổi mới bất tận » (số 1), cho thấy « cuộc gặp gỡ đổi mới với Chúa Giêsu» (số 2), và đồng thời thúc giục « làm mới lại những kinh nghiệm gặp gỡ cá nhân và cộng đoàn với Chúa Kitô, Lời Sự Sống » (số 2), cho đến các số cuối cùng kêu gọi « canh tân nỗ lực đào sâu Lời Chúa » (số 72), đổi mới nỗ lực nên thánh bằng việc dựa vào Lời Chúa (số 78), làm mới việc lắng nghe Lời Chúa (x. số 122) và mong ước « mỗi ngày sống của chúng ta được hun đúc bởi cuộc gặp gỡ mới mẻ với Chúa Kitô, Ngôi Lời làm người… » (số 124). Một cuộc gặp gỡ mới mẻ với Lời Thiên Chúa cũng sẽ giúp chúng con đổi mới các mối tương quan với các thực tại trần thế này.

Nếu mục tiêu của Tông huấn Verbum Domini là giúp « đổi mới niềm tin của Giáo Hội vào Lời Thiên Chúa » (số 27), thì đó cũng là mục tiêu của mỗi người chúng con qua cuộc tĩnh tâm năm này. Bước vào cuộc tĩnh tâm, chúng con được mời gọi « intrate toti », đi vào gặp gỡ Chúa với toàn thể con người của mình, và đồng thời « exite alii », ra khỏi tuần tĩnh tâm với một con người được đổi mới. Chắc chắn, « đổi mới » là công trình của cả đời người, chúng con cần phải canh tân và đổi mới liên lỉ để xứng đáng với tình yêu thương tha thứ của Chúa. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản chúng con có những cam kết đổi mới nho nhỏ, từng phần, để mỗi ngày chúng con càng tiến tới trên con đường thiêng liêng. Thánh Phêrô kể ra một vài đổi mới cụ thể : « Anh em hãy tha thiết yêu mến nhau với tất cả tâm hồn…anh em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác, mọi điều xảo trá, giả hình và ghen tương cùng mọi lời nói  xấu gièm pha…anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa ».

Nếu chúng con bước vào cuộc tĩnh tâm dưới dấu chỉ và sức mạnh của Lời Chúa, thì xin Chúa ban ơn giúp sức và đổi mới chúng con, để chúng con nghiêm túc canh tân niềm tin và lòng yêu mến đối với Lời Chúa : qua việc học hỏi Lời Chúa, lắng nghe và suy niệm Lời Chúa (lectio divina) cũng như để Lời Chúa uốn nắn và hướng dẫn mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của chúng con. Chính khi để cho Lời Chúa đổi mới, mà chúng con thể hiện sự xác tín của Tông huấn, số 50 : « Nơi nào, con người, dù mỏng giòn và tội lỗi, chân thành mở ra gặp gỡ Chúa Kitô, thì nơi ấy bắt đầu xuất hiện một sự thay đổi tận căn : « còn những ai đón nhận, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa » ».

Lm. Võ Xuân Tiến

Advertisements
%d bloggers like this: