GIÁO HỘI ĐỀ PHÒNG NHỮNG SAI LỆCH CỦA CÁC KHÓA TÂM LÝ-TÂM LINH

GIÁO HỘI ĐỀ PHÒNG NHỮNG SAI LỆCH CỦA CÁC KHÓA TÂM LÝ-TÂM LINH

Hội đồng Giám mục về các trào lưu tôn giáo mới đã phổ biến một bản văn nhấn mạnh những nguy cơ lẫn lộn giữa các lãnh vực tâm linh và tâm lý.

« Psy và spi » không phải luôn hòa thuận với nhau. Và sự lẫn lộn giữa hai bình diện là nguy hiểm. Hôm thứ Bảy, Đức cha Michel Santier, đặc trách Hội đồng Giám mục về các trào lưu tôn giáo mới, đã đi thẳng vào vấn đề, trước sự hiện diện của các giám mục. Ngài nói : « Trách nhiệm của chúng ta là thực hiện một sự phân định để tránh những sai lệch ». Trên thực tế, những khóa gọi là « tâm lý-tâm linh » được phát triển nhanh chóng, đôi khi, với « những hậu quả tai hại » đối với những người mỏng giòn.

« Thế nhưng, khi chúng được tổ chức trong khuôn khổ các phong trào hay của một giáo phận, thì người ta coi đó là có sự bảo lãnh của Giáo Hội ».

Hội đồng Giám mục về các trào lưu tôn giáo mới sẽ soạn thảo một tài liệu về vấn đề này, sau khi đã tham khảo các thần học gia, tâm lý gia, những người thực hành. Tài liệu này đề nghị những yếu tố phán đoán cho các giám mục.

Đức Cha cho biết : « Nhiều tham dự viên các khóa này, sau một thời gian ngắn cải thiện, tiếp đến đã sống một trạng thái rối loạn, có thể có những hệ quả phá hủy, đối với họ và gia đình của họ ». Tuy nhiên, Đức Cha cũng từ chối « lên án tất cả » và đã không đưa ra ví dụ cụ thể. Thế nhưng, người ta biết rằng đã có những phê bình liên quan đến một số khóa « Agapé », ở Puy-en-Velay, hay những cuộc tĩnh tâm tâm lý-tâm linh được tổ chức bởi cộng đoàn Béatitudes.

Tòa trong và tòa ngoài

Nhóm làm việc đã chú tâm nghiên cứu nhiều điểm khả nghi : trước tiên, sự lẫn lộn đôi khi được thực hiện giữa tòa trong và  tòa ngoài, mà việc tách rời chúng là một nguyên tắc truyền thống của Giáo Hội, không chấp nhận việc lẫn lộn giữa vai trò cố vấn thiêng liêng hay cha giải tội và vai trò bề trên phẩm trật. Tiếp đến,  việc lưu ý đến sự phân biệt cần thiết giữa các lãnh vực tâm lý và tâm linh : « Đời sống thiêng liêng không thể là kết quả của một tình trạng hạnh phúc tâm lý cao hơn », Đức Cha giải thích. Nhóm làm việc cũng đã báo động về lối làm việc tài tử khi sử dụng những phương pháp tâm lý, và việc tuyệt đối hóa một số kỹ thuật. Sau cùng, nhóm đã suy nghĩ đến vị trí của các bí tích, các bí tích xức dầu bệnh nhân và hòa giải, « được sử dụng như những kỹ thuật chữa bệnh ».

Tài liệu này, hiện giờ còn giữ kín, sẽ cho phép các giám mục lập lại trật tự trong giáo phận của mình. Trước đó, có lẽ một sự phổ biến rộng rãi hơn cho các trung tâm tâm linh và các cộng đoàn kitô hữu.

Tý Linh

Theo La Croix

Advertisements
%d bloggers like this: