ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI SẼ ĐẾN CUBA VÀO NĂM 2012

ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI SẼ ĐẾN CUBA VÀO NĂM 2012

Hôm 10.11.2011, cha Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, cho biết Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sẽ đến Mêhicô và Cuba vào mùa Xuân 2012.

Cha Lombardi tuyên bố : « Những ngày vừa qua, các sứ thần Tòa Thánh tại Mêhicô và Cuba đã được ủy thác thông tin các các thẩm quyền tôn giáo và dân sự cao nhất rằng Đức Thánh Cha đang nghiên cứu một kế hoạch viếng thăm cụ thể tại hai nước này », và điều này sẽ xảy ra « vào mùa Xuân săp đến ».

Cuộc tông du này sẽ gồm « ít giai đoạn, nhưng có những giá trị biểu tượng cao ». Vả lại, « vì lý do độ cao », Đức Thánh Cha sẽ không đến thủ đô Mêhicô.

Tý Linh

Theo La Croix

Advertisements
%d bloggers like this: