ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI ỦNG HỘ VIỆC NGHIÊN CỨU CÁC TẾ BÀO GỐC TRƯỞNG THÀNH

ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI ỦNG HỘ VIỆC NGHIÊN CỨU CÁC TẾ BÀO GỐC TRƯỞNG THÀNH

Tất cả mọi người đều phải được hưởng việc trị liệu từ các tế bào gốc trưởng thành « độc lập với các phương tiện » tài chính, và Giáo Hội sẽ đóng góp vào đó. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh như thế khi tiếp kiến 250 đại diện nhóm họp tại phòng Clémentine, ở Vatican, để bàn về vấn đề này.

Trong vòng ba ngày, Vatican đã nhóm họp các chuyên gia về các cuộc trị liệu này mà, theo Đức Thánh Cha, « tiềm năng của chúng là rất đáng kể ». Chúng là một giải pháp thay thế cho những trị liệu dựa vào tế bào phôi, mà việc sử dụng các tế bào phôi này ngụ ý việc hủy diệt các phôi người. Đức Bênêđictô XVI đã nhắc lại rằng Giáo Hội Công giáo chấp nhận việc nại đến các tế bào gốc « từ các mô của một cơ thể trưởng thành, từ màu của dây rốn vào lúc sinh, và từ các bào thai đã chết vì những lý do tự nhiên ».

Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng về mặt y tế, những lý do đạo đức – nhất là việc bảo vệ con người từ lúc thụ thai – phải ưu tiên trên những lý do kết quả và hiệu năng.

Tý Linh

Theo La Croix

Advertisements
%d bloggers like this: