GIỖ TỔ XUÂN BÍCH 2011: TÓM LƯỢC SỰ KIỆN

Xem chi tiết

Advertisements

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN A: LỄ CHÚA KITÔ VUA

Xem chi tiết

GIỖ TỔ XUÂN BÍCH 2011: HÌNH ẢNH THÁNH LỄ

Xem chi tiết

GIỖ TỔ XUÂN BÍCH 2011: HÌNH ẢNH BUỔI GẶP MẶT SÁNG 18-11-2011

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT 34 TN A: CHÂN DUNG CHÚA GIÊSU KITÔ VUA

Xem chi tiết

GIỖ TỔ XUÂN BÍCH 2011: NGHE AUDIO BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ, TỔNG GIÁM MỤC HUẾ, DỊP LỄ GIỖ TỔ XUÂN BÍCH 18-11-2011 VÀ BÀI HÁT QUAM PULCHRE GRADITUR

Xem chi tiết

GIỖ TỔ XUÂN BÍCH 2011: HÌNH ẢNH GẶP GỠ TỐI 17-11-2011

Xem chi tiết