GIỖ TỔ XUÂN BÍCH 2011: HÌNH ẢNH GIAO LƯU BÓNG ĐÁ GIỮA CÁC CHỦNG SINH VÀ CÁC LINH MỤC TRẺ

GIỖ TỔ XUÂN BÍCH 2011: HÌNH ẢNH GIAO LƯU BÓNG ĐÁ GIỮA CÁC CHỦNG SINH VÀ CÁC LINH MỤC TRẺ

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
%d bloggers like this: