GIỖ TỔ XUÂN BÍCH 2011: NGHE AUDIO BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ, TỔNG GIÁM MỤC HUẾ, DỊP LỄ GIỖ TỔ XUÂN BÍCH 18-11-2011 VÀ BÀI HÁT QUAM PULCHRE GRADITUR

NGHE AUDIO BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ, TỔNG GIÁM MỤC HUẾ, DỊP LỄ GIỖ TỔ XUÂN BÍCH 18-11-2011 (từ phút 02:40 cho đến phút thứ 11)

Advertisements
%d bloggers like this: