CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B: PHẢI CHI NGÀI XÉ TRỜI MÀ XUỐNG….

Xem chi tiết

Advertisements

NHƯ MỘT KỶ NIỆM 2011: MỘT CÁI CẢM…

Xem chi tiết

NHƯ MỘT KỶ NIỆM 2011: TÌNH MẾN THƯƠNG NĂM NÀO

Xem chi tiết

ĐẠI HỘI LIÊN TU SĨ GIÁO PHẬN PHAN THIẾT 2011

Xem chi tiết