CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B: PHẢI CHI NGÀI XÉ TRỜI MÀ XUỐNG….

PHẢI CHI NGÀI XÉ TRỜI MÀ XUỐNG….

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B (27.11.2011)

[Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 1 Cr 1,3-9; Mc 13,33-37]

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Hôm nay, chúng ta bước vào Mùa Vọng Năm B. Ý nghĩa và mục đích của Mùa Vọng là các Ki-tô hữu chuẩn bị tâm hồn đón mừng Thiên Chúa xuống thế làm người cứu độ nhân loại. Thật ra Thiên Chúa đã đến với nhân loại từ rất lâu rồi. Và Người luôn ở rất gần chúng ta, ở giữa chúng ta; nhưng có nhiều lúc chúng ta phải kêu lên như ngôn sứ I-sai-a: “Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống, cho núi non rung chuyển trước Thánh Nhan” vì chung quanh chúng ta đầy dẫy những bất công, áp bức, tội ác và nghèo khổ. Các bài Thánh Kinh hôm nay mời gọi chúng ta củng cố lòng tin vào Thiên Chúa và tăng cường sự thức tỉnh và nhẫn nại trông đợi sự can thiệp của Thiên Chúa vì Người là Đấng trung thành.

  II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

2.1 Trong bài đọc 1 (Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7): Phải chi Chúa xé trời mà ngự xuống.

(63,16b) Lạy Đức Chúa, Ngài mới là Cha, là Đấng Cứu chuộc chúng con; Đó là danh Ngài từ muôn thuở. (17) Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại để chúng con lạc xa đường lối Ngài? Tại sao Ngài làm cho lòng chúng con ra chai đá, chẳng biết kính sợ Ngài? Vì tình thương đối với tôi tớ là các chi tộc thuộc gia nghiệp của Ngài, xin Ngài hãy mau trở lại. (19b) Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống, cho núi non rung chuyển trước Thánh Nhan.

(64,2b) Ngài ngự xuống: và núi non rung chuyển trước Thánh Nhan! (3) Người ta chưa nghe nói đến bao giờ, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy có vị thần nào ngoài Chúa ra, đã hành động như thế đối với ai tin cậy nơi mình. (4) Ngài đón gặp kẻ sống đời công chính mà lấy làm vui và nhớ đến Ngài khi theo đường lối Ngài chỉ dạy. Kìa Ngài phẫn nộ vì tội lỗi chúng con, nhưng khi mải đi theo các đường lối của Ngài, chúng con sẽ được cứu thoát. (5) Tất cả chúng con đã trở nên như người nhiễm uế, mọi việc lành của chúng con khác nào chiếc áo dơ. Tất cả chúng con héo tàn như lá úa, và tội ác chúng con phạm, tựa cơn gió, cuốn chúng con đi. (6) Không có ai cầu khẩn danh Chúa, cũng chẳng ai tỉnh dậy mà níu lấy Ngài, vì Ngài đã ngoảnh mặt không nhìn đến, và để cho tội ác chúng con phạm mặc sức hành hạ chúng con. (7) Thế nhưng, lạy Đức Chúa, Ngài là Cha chúng con; chúng con là đất sét, còn thợ gốm là Ngài, chính tay Ngài đã làm nên tất cả chúng con.

 2.2 Trong bài đọc 2 (2 Cr 1,3-9): Chúng ta mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mạc khải vinh quang của Người.

(3) Thưa anh em, xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.

(4) Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Ki-tô Giê-su. (5) Quả vậy, trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. (6) Thật thế, lời chứng về Đức Ki-tô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, (7) khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người. (8) Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong Ngày của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. (9) Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

 2.3 Trong bài Tin Mừng (Mc 13,33-37): Anh em phải canh thức: anh em không biết khi nào chủ nhà đến.

(33) Khi ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. (34) Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. (33) Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. (36) Anh em hãy canh thức kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ (37) Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết mọi người là: phải canh thức!”

 III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?): Trong 3 Bài Sách   Thánh hôm nay chứa đựng 3 cuộc khám phá và mạc khải về Thiên Chúa.      

-Trước hết là sự khám phá Thiên Chúa của ngôn sứ I-sai-a trong bài đọc 1: Thiên Chúa là Đấng Cứu Chuộc chúng sinh, là Cha và là Đấng dựng nên loài người:  Người rất thân thương, gần gũi với con người. Vì thế mà có lúc I-sai-a tỉ tê tâm sự với Thiên Chúa: “Lạy Đức Chúa, Ngài mới là Cha, là Đấng Cứu chuộc chúng con”. Có lúc I-sai-a giận hờn và trách móc Chúa đã để cho dân Ít-ra-en đi sai đường lạc lối và có “lòng chai dạ đá” không biết kính sợ Thiên Chúa: “Tại sao Ngài lại để chúng con lạc xa đường lối Ngài? Tại sao Ngài làm cho lò̀ng chúng con ra chai đá, chẳng biết kính sợ Ngài?”. Nhưng I-sai-a cũng cảm nghiệm được rằng mình có thể hoàn toàn tin cậy, phó thác vào Chúa vì “chưa hề thấy có vị thần nào, ngoài Chúa ra, đã hành động như thế đối với ai tin cậy nơi mình”

– Kế đến là sự khám phá Thiên Chúa của Thánh Phao-lô Tông đồ dân ngoại trong bài đọc 2: Thiên Chúa, vì yêu thương, đã ban mọi ơn lành cho các tín hữu Cô-rin-tô và kêu gọi họ đi vào mối hiệp thông với Con Một Người là Đức Giê-su Ki-tô.

– Sau cùng là Thiên Chúa do Chúa Giê-su mạc khải trong bài Tin Mừng Mác-cô hôm nay: Thiên Chúa là Ông Chủ có kế hoạch, chương trình và đường lối riêng. Ông tín nhiệm gia nhân, đầy tớ mà giao nhà cửa, ruộng vườn, công việc cho mỗi người. Ông có việc phải đi xa nhưng một ngày nào đó Ông sẽ trở lại. Không ai biết được đó là ngày nào, vì Ông sẽ trở lại bất thình lình. Cho nên tốt nhất là các gia nhân, đầy tớ chăm chỉ chu toàn công việc được giao và luôn luôn tỉnh thức: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào ông chủ đến”

 3.2 Giáo Huấn của Thiên Chúa (Thiên Chúa dậy gì hay muốn chúng ta làm gì?) Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên chúng ta, là Đấng cứu chuộc và là Cha chúng ta. Người gần gũi với chúng ta và giầu lòng từ bi lân ái nên luôn sẵn sàng nâng đỡ ủi an chúng ta trong những lúc gian truân khốn khó. Nhưng nhiều lúc chúng ta có cảm tưởng là Người vắng bóng. Thật ra Người vẫn luôn có mặt nhưng chưa hành động theo nguyện vọng của chúng ta mà thôi. Giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là chúng ta hãy sống tin cậy, phó thác và tỉnh thức ngóng đợi để không bị lỡ mất cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa.

 IV. SỐNG VỚI THIÊN CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa như con cái sống với cha mẹ, như kẻ thụ ơn sống với Đấng ban ơn, như tạo vật sống với Đấng Tạo Hóa, như môn đệ sống với Thầy, như gia nhân, đầy tớ ngóng đợi chủ của mình trở về.

 4.2 Thực thi sứ điệp (hay giáo huấn) của Lời Chúa

là chúng ta vững lòng trông cậy, kiên trì và tỉnh thức chờ đợi ngày/giờ Thiên Chúa tỏ mình ra, can thiệp với đời sống cá nhân và cộng đồng xã hội cũng như giáo hội của chúng ta.

 V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ THẾ GIỚI

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

5.1 «Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống, cho núi non rung chuyển trước Thánh Nhan.» Chúng ta hãy hiệp dâng lời cầu: cho các quốc gia và các dân tộc đang phải sống trong nghèo đói, chiến tranh, đàn áp để các quốc gia và các dân tộc ấy sớm được hưởng hòa bình, tự do và ấm no hạnh phúc.

 X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.2 «Quả vậy, trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người  Chúng ta hãy hiệp dâng lời cầu: cho mọi thành phần của Hội Thánh Công Giáo, nhất là cho các vị lãnh đạo Dân Chúa, để mọi Ki-tô hữu cảm nghiệm được tình thương bao la của Thiên Chúa dành cho mình, để sống yêu thương và cảm tạ.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.3 «Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta Chúng ta hãy hiệp dâng lời cầu: cho các tín hữu và gia đình thuộc giáo xứ chúng ta để mọi người, mọi nhà sống trung thành và hiệp thông sâu sắc với Chúa Giê-su Ki-tô là Con Một Thiên Chúa là Đấng yêu thương và trung thành.

 X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 5.4 «Anh em hãy canh thức kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ.» Chúng ta hãy hiệp dâng lời cầu: cho những người sống thờ ơ với Thiên Chúa và say mê của cải, danh vọng, chức quyền và lạc thú trần gian để những người ấy sớm hoán cải và thay đổi cách sống kẻo bị Thiên Chúa chê trách khi Người xuất hiện.

 X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 Giêrônimô Nguyễn Văn Nội. 

Advertisements
%d bloggers like this: