LÝ THUYẾT PHÁI TÍNH VÀ SỰ VÔ TRÁCH NHIỆM

LÝ THUYẾT PHÁI TÍNH VÀ SỰ VÔ TRÁCH NHIỆM

« Khi loại bỏ việc sinh sản ra khỏi tính dục, xã hội đang chuẩn bị cho các bạn trẻ sự vô trách nhiệm của cử chỉ của họ và của hành xử tính dục của họ », Đức ông Tony Anatrella nhận xét như thế trong một bài nói chuyện về « phái tính » (gender) tại Vatican vào sáng 23/11/2011.

Đức ông Tony Anatrella, linh mục người Pháp và là nhà phân tâm học, chuyên gia về tâm thần học xã hội, đã có bài nói chuyện này trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ của các giám mục đặc trách mục vụ về thế giới y tế của các nước khác nhau.

Tựa đề của bài tham luận là « ý thức hệ phái tính và ‘sức khỏe sinh sản’. Những khía cạnh giáo thuyết và mục vụ ».

Lần đầu tiên, một bộ của Giáo triều Rôma đã tổ chức một cuộc gặp gỡ theo kiểu này, khúc dạo đầu cho cuộc hội nghị quốc tế sẽ tập hợp tại Rôma, từ ngày 24/11/2011, hơn 700 tham dự viên trên toàn thế giới.

Phần đầu tiên của cuộc gặp gỡ đã được dành riêng cho việc suy tư về lý thuyết phái tính.

Radio Vatican đề nghị định nghĩa này : « Theo trào lưu ý thức hệ này, nam và nữ không tất nhiên tương ứng với giới tính sinh học, nhưng phát sinh từ bối cảnh văn hóa và xã hội. Sự khác biệt thân xác tự nhiên của các giới tính bị giảm nhẹ. Vả lại, luôn luôn theo lý thuyết này, tính dục và sinh sản phải được tách biệt ».

Theo Radio Vatican, « đối với Giáo Hội Công Giáo, ở đây có một vấn đề luân lý nhưng còn cả vấn đề sức khỏe công cộng nữa ».

Tý Linh

Theo ZENIT

Advertisements
%d bloggers like this: