CÁC BẢN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA SẼ PHẢI ĐƯỢC PHỦ QUỐC VỤ KHANH KIỂM TRA LẠI

CÁC BẢN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA SẼ PHẢI ĐƯỢC PHỦ QUỐC VỤ KHANH KIỂM TRA LẠI

Theo Sandro Magister, chuyên viên người Ý về Vatican, trong một bức thư gởi cho các vị lãnh đạo của các bộ và các ban ngành của Giáo Triều Rôma, Đức cha Giovanni Becciu, Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, vừa làm rõ thủ tục phổ biến các bản văn được Đức Giáo Hoàng ký.

Dựa vào « các nguyên tắc chi phối việc tiết lộ các bản văn của Đức Giáo Hoàng bởi các phương tiện truyền thông xã hội của Tòa Thánh », bức thư này, được Đức cha Giovanni Becciu ký ngày 04/11/2011, đã làm sáng tỏ một số vấn đề truyền thông nội bộ của Vatican.

Đức Cha yêu cầu rằng các bản văn được Đức Giáo Hoàng ký nhưng được chuẩn bị trong các ban ngành khác nhau của Giáo Triều phải được gởi đến Phủ Quốc Vụ Khanh  với một khoảng thời gian trước đó hợp lý so với thời gian được dự kiến tiết lộ, nhằm để có thời gian kiểm tra lại cẩn thận hơn nội dung. Tiếp đến, chính Phủ Quốc Vụ Khanh có trách nhiệm phân phối các bản văn này cho các cơ quan truyền thông khác nhau của Vatican.

Lỗi của VIS

Đức cha Becciu cho biết rằng thủ tục này  có mục đích bảo vệ sự toàn vẹn của huấn quyền của Đấng kế vị thánh Phêrô mà có thể bị làm tổn hại bởi việc phổ biến các bản  văn vẫn còn chưa được  kiểm tra lại hay bị tiết lộ không đúng phép trước thời hạn lệnh cấm phổ biến chúng.

Dường như bức thư này được đưa ra vì sai lầm gần đây của một cơ quan báo chí của Tòa Thánh. Ngày 19/10/2011, Ban Thông Tin Vatican (VIS), cơ quan báo chí gắn liền với Văn phòng báo chí Tòa Thánh, đã sai lầm công bố nhiều đoạn trích từ Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày quốc tế của người di dân và tị nạn, điều đó xảy ra sáu ngày trước khi công bố chính thức sứ điệp.

Theo Sandro Magister, bức thư này cũng liên quan đến một tài liệu của Hội đồng Công Lý và Hòa Bình về vấn đề tài chính quốc tế, dù tài liệu này không có chữ ký của Đức Thánh Cha.

Tý Linh

Theo La Croix

Advertisements
%d bloggers like this: