NGƯỜI KITÔ HƯU SỐNG CHỨNG TÁ BẰNG VIỆC CẦU NGUYỆN

NGƯỜI KITÔ HƯU SỐNG CHỨNG TÁ BẰNG VIỆC CẦU NGUYỆN

Buổi tiếp kiến chung ngày 30/11/2011 diễn ra tại Thính Đường Phaolô VI, trước sự hiện diện của chừng 5.500 người, và Đức Thánh Cha đã bắt đầu một loạt bài giáo lý mới về việc cầu nguyện của Chúa Kitô, một đặc tính mà « chạy suốt cuộc sống của Ngài như mà một dòng kênh kín ẩn tưới gội cho tất cả các cử chỉ và hành vi hướng đến sự hiến thân hoàn toàn, theo kế hoạch của Chúa Cha »…

« Trong việc cầu nguyện, Chúa Giêsu luôn luôn tiếp xúc với Chúa Cha để thực hiện cho đến cùng kế hoạch yêu thương của Ngài đối với con người ».

Đức Thánh Cha cho thấy đời sống cầu nguyện của Chúa Giêsu phát sinh từ ba nguồn, như Tin Mừng làm chứng. Các hoàn cảnh trong đó Ngài cầu nguyện « luôn là nơi gặp nhau giữa truyền thống Do thái giáo và sự mới mẻ của tương quan độc nhất của Ngài với Cha. Hoang địa nơi Ngài thường lui về đó, đồi núi nơi Ngài đến cầu nguyện, ban đêm đảm bảo cho ngài sự tĩnh lặng, đánh dấu con đường mạc khải của Cựu Ước hướng đến sự liên tục của kế hoạch cứu độ » của Thiên Chúa. « Việc cầu nguyện của Chúa Giêsu đánh dấu mỗi một giai đoạn của tác vụ của Ngài, mỗi một ngày sống của Ngài. Không gì làm cho Ngài mệt mỏi và Tin Mừng cho thấy rằng Ngài trải quan suốt đêm cầu nguyện…Khi  phải đưa ra các quyết định khó khăn, việc cầu nguyện của Ngài gia tăng và kéo dài ».

Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng đứng trước một Chúa Giêsu đang cầu nguyên, ta phải tự hỏi bao nhiêu thời gian ta dành cho Chúa và cho phẩm chất của đời sống cầu nguyện của chúng ta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của lectio divina, đọc Thánh Kinh trong tâm tình cầu nguyện : « Lắng nghe, suy niệm, thinh lặng trước nhan Chúa, Đấng đang nói, là một nghệ thuật được học hỏi qua việc thực hành kiên trì…Điều này đòi hỏi nỗ lực và lòng kiên trì… Ngày nay, các kitô hữu được mời gọi làm chứng ta trong việc cầu nguyện, vì thế giới thường khép kín trước Thiên Chúa và trước niềm hy vọng dẫn đến gặp gỡ Thiên Chúa. Khi cầu nguyện, chúng ta có thể mở một cửa sổ về trời bằng cách trở thành bạn hữu của Chúa Kitô và bằng cách sống với  Ngài mối tương quan hiếu thảo của chúng ta với Chúa Cha… Khi sống một đời sống cầu nguyện, chúng ta có thể giúp đỡ người khác đến cầu nguyện…Chúng ta phải tự tập luyện một đời sống cầu nguyện kiên trì, chú tâm và tin tưởng, chứ không phải một đời sống cầu nguyện theo tình cảnh, vì chỉ nó mới có thể soi sáng cuộc đời chúng ta, như Chúa Giêsu đã nói. »

 Tý Linh

Theo VIS

Advertisements
%d bloggers like this: