PHẢN ỨNG CỦA VATICAN VỀ CUỘC PHONG CHỨC GIÁM MỤC TẠI TRUNG QUỐC

PHẢN ỨNG CỦA VATICAN VỀ CUỘC PHONG CHỨC GIÁM MỤC TẠI TRUNG QUỐC

Việc phong chức hôm 30/11/2011, tại Trung Quốc, cho một giám mục hiệp thông với Đức Thánh Cha là một biến cố tích cực, sau ba cuộc phong chức bất hợp pháp gần đây không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Điều đó sẽ được đánh giá cao không chỉ bởi các giám mục và tín hữu Trung Quốc, nhưng còn bởi Giáo Hội phổ quát. Nhưng sự hiện diện của một giám mục bất hợp pháp tại lễ phong chức là một hành vi bất tuân đối với các chuẩn mực giáo luật và gieo rắc sự bối rối cho các tín hữu. Chính bằng những lời này mà cha Lombardi, giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh đã bình luận việc phong chức cho cha Phêrô Luo Xuegang (Lã Tuệ Cương) làm giám mục phó giáo phận Yibin , thuộc tỉnh Tứ Xuyên.

Cha Lombardi cho biết rằng tất cả các giám mục phong chức đều hiệp thông với Đức Thánh Cha, trừ giám mục bất hợp pháp Lei Shiyin (Lôi Thế Ngân) của giáo phận Lạc Sơn, đã bị vạ tuyệt thông. Việc giám mục bất hợp pháp này tham gia vào nghi thức phong chức và việc cử hành Thánh Lễ đã khơi lên sự lên án và sự bối rối nơi các tín hữu. Việc giám mục này tái bất tuân các luật lệ của Giáo Hội càng làm nghiêm trọng hơn vị trí giáo luật của mình.

Theo cha Lombardi, trong một hoàn cảnh bình thường, sự hiện diện của một giám mục bất hợp pháp hẳn đã có những hậu quả theo giáo luật đối với các giám mục tham dự. Trong trường hợp này, người ta có thể giả thiết rằng những giám mục tham dự này đã không có sự chọn lựa nào khác trước nguy cơ phải đương đầu với những sự phiền phức nghiêm trọng. Tòa Thánh đang chờ đợi những thông tin chi tiết hơn để có thể phán đoán tình hình tốt hơn.

Theo tin của « Eglises d’Asie » của Hội Thừa Sai Paris, cha Xuegang đã được tấn phong bởi Đức cha Gioan Chen Shizhong, giám mục của giáo phận Yibin, 95 tuổi. Bốn giám mục « chính thức » khác, được Rôma thừa nhận, đã hiện diện : Đức cha Phaolô He Zeqing, giám mục giáo phận Wanzhou, Đức cha Giuse Li Jing, giám mục giáo phận Ningxia, Đức cha Gioan Baotixita Yang Xiaoting, giám mục giáo phận Yulin, và Đức cha Phaolô Xiao Zejiang, giám mục phó giáo phận Guiyang.

Giám mục Lei Shiyin  đã cử hành thánh lễ, nhưng không tham dự trực tiếp vào nghi thức phong chức giám mục.

Tý Linh

Theo Radio Vatican

Advertisements
%d bloggers like this: