SIDA : TÒA THÁNH YÊU CẦU MỞ RỘNG VIỆC CHỮA TRỊ CHO HẾT MỌI NGƯỜI VÀ KÊU GỌI ĐẢM NHẬN MỘT TÍNH DỤC CÓ TRÁCH NHIỆM

SIDA : TÒA THÁNH YÊU CẦU MỞ RỘNG VIỆC CHỮA TRỊ CHO HẾT MỌI NGƯỜI VÀ KÊU GỌI ĐẢM NHẬN MỘT TÍNH DỤC CÓ TRÁCH NHIỆM

Nhân dịp Ngày thế giới chống bệnh Sida, được cử hành ngày 01/12 hằng năm, Hội đồng Tòa Thánh về Y tế đã công bố một sứ điệp, trong đó Hội đồng yêu cầu cho tất cả các bệnh nhân quyền được tiếp cận thuốc men và săn sóc. Sứ điệp cũng kêu gọi việc đảm nhận tính dục có trách nhiệm.

Mỗi năm, vẫn còn khoảng 1.800.000 người chết vì bệnh Sida. Đối với Tòa Thánh, những cái chết này không còn có thể được biện minh. Các bệnh nhân này hẳn đã có thể sống một cuộc sống bình thường nếu họ đã được tiếp cận với những chữa trị dược lý đầy đủ.

Bản văn gợi lên sự đau khổ của những người thân của họ, sự làm khánh kiệt các gia đình của họ, việc đẩy họ sang bên lề xã hội, sự rối loạn của các con cái trở thành mồ côi, việc lây truyền virus từ mẹ sang con, mà chính nó cũng không thể biện minh được.

Tòa Thánh yêu cầu mở rộng việc chữa trị cho hết mọi người, mọi dân tộc, mọi tầng lớp xã hội.

Đặc biệt, sứ điệp cũng kêu gọi giáo dục, đặc biệt cho giới trẻ, về một tính dục được xây dựng trên « một nền nhân chủng bén rễ trong luật tự nhiên và được soi sáng bởi Lời Chúa ».

Giáo Hội Công giáo luôn kêu gọi một nếp sống biết tiết chế, lòng chung thủy vợ chồng và từ khước sự hỗn độn tính dục.

Tòa Thánh cũng cám ơn tất cả những ai đã và đang tiêu hao đời mình để phục vụ những người bệnh sida.

Tý linh

Theo Radio Vatican

Advertisements
%d bloggers like this: