TÂN PHÚC ÂM HÓA : VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH

TÂN PHÚC ÂM HÓA : VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH

Hôm 01/12/2011, Đức Thánh Cha đã khen ngợi thể chế gia đình, nơi ưu việt cho việc giáo dục tình yêu và bác ái. Đức Thánh Cha đã nói với Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình đang nhóm họp Đại hội khoáng đại tuần vừa qua ; cuộc Đại hội này trùng với việc kỷ niệm 30 năm Tông huấn Familiaris consortio và cũng là kỷ niệm 30 năm thành lập Hội đồng này.

Trong diễn văn của mình, Đức Thánh Cha đã chỉ rõ các ý thức hệ đối nghịch với gia đình và việc hạ thấp luân lý tính dục. Đối với ngài, cuộc khủng hoảng hiện nay của gia đình gắn liến với sự vắng bóng Thiên Chúa.

Theo Đức Thánh Cha, việc tân Phúc Âm hóa phần lớn tùy thuộc vào Giáo Hội tại gia là chính gia đình kitô hữu, được xây dựng trên bí tích hôn nhân, cộng đồng được cứu độ nhưng cũng là cộng đồng cứu độ, cộng đồng được Phúc Âm hóa nhưng cũng là cộng đồng Phúc Âm hóa, đồng minh tốt nhất của thừa tác vụ linh mục. Đức Thánh Cha đã khích lệ các vợ chồng kitô hữu loan báo Tin Mừng bằng chính chứng tá cuộc sống của họ và xuyên qua việc tham dự vào các hoạt động mục vụ.

Đức Thánh Cha cũng nhắc đến cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới sắp đến, diễn ra tại Milan từ 30/5/2012 đến 03/06/2012, một biến cố cần được chuẩn bị cẩn thận. Ngài sẽ có mặt tại biến cố này.

Tý Linh

Theo Radio Vatican

Advertisements
%d bloggers like this: