XEM VIDEO “LINH MỤC”… 3 TUỔI LÀM LỄ

XEM VIDEO “LINH MỤC” 3 TUỔI LÀM LỄ

Bé Nguyễn Văn Thuận, ở giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Seattle, Washington, Hoa Kỳ

Advertisements
%d bloggers like this: